BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET

Barn- och fritidsprogrammet passar dig som tycker om att hjälpa och ta hand om människor, och ta reda på hur vi tänker och beter oss. Du gillar att lära, leda och utveckla andra. I framtiden vill du ha ett omväxlande arbete med mycket aktiviteter.

LÄR DIG FÖRSTÅ MÄNNISKOR

På det här programmet blir du en duktig människokännare. Du lär dig att förstå och prata med människor oavsett härkomst och vilken historia de har. För att förstå andra är det viktigt att förstå sig själv och under utbildningen kommer du att växa och utvecklas som person.

Lektioner kan vara allt från en teorilektion om barns utveckling till att öva dig på att leda grupper i olika lekar. Vi gör många studiebesök. Programmet kan ge behörighet till studier på universitets- och högskolenivå.

APL

Du har minst 15 veckors APL (Arbetsplatsförlagt lärande) då du gör din praktik på arbetsplatser.

INRIKTNINGAR

PEDAGOGISKT ARBETE – Du får kunskap om hur barn och unga utvecklas, hur de lär sig, deras behov och rättigheter. Dessutom lär du dig olika pedagogiska verksamheter och hur de fungerar.

Lärare
Polis
Idrotts- eller fritidsledare
Förskolelärare
Socionom
Hälsopedagog
Behandlingsassistent
Personlig assistent
Arbetsförmedlare
Badvakt
Barnskötare
Boendestödjare
Elevassistent
Friskvårdskonsulent
Beroende på vilken inriktning du väljer får du en yrkesexamen efter utbildningen. Antingen som barnskötare och elevassistent, eller som personlig tränare och arbeta inom idrotts- och fritidsanläggningar. Du kan börja jobba direkt eller välja att plugga vidare.
PEDAGOGISKT ARBETE
Du får kunskap om hur barn och unga utvecklas, hur de lär sig, deras behov och rättigheter. Dessutom lär du dig olika pedagogiska verksamheter
och hur de fungerar.

FRITID OCH HÄLSA
Du lär dig om olika fritidsaktiviteter och får dessutom koll på hur en bra hälsa kan byggas upp och vad du själv kan göra för att bli mer hälsosam.

POÄNGPLAN

GYMNASIEGEMENSAMMA & PROGRAMÄMNEN

0
 • Engelska 5
 • 100

 • Historia 1a
 • 50

 • Idrott och hälsa 1
 • 100

 • Matematik 1a
 • 100

 • Naturkunskap 1a
 • 50

 • Religionkunskap 1
 • 50

 • Samhällskunskap 1a
 • 50

 • Svenska 1
 • 100

Programgemensamma
 • Hälsopedagogik
 • 100

 • Naturkunskap 1a2
 • 50

 • Kommunikation
 • 100

 • Lärande och utveckling
 • 100

 • Människors miljöer
 • 100

 • Pedagogiskt ledarskap
 • 100

 • Samhällskunskap 1a2
 • 50

 • Svenska 2
 • 100

INDIVIDUELLT VAL

0

GYMNASIEARBETE

0

INRIKTNING PEDAGOGISKT ARBETE

0
 • Pedagogiskt arbete
 • 200

 • Barns lärande och växande
 • 100

PROGRAMFÖRDJUPNING

0
 • Entreprenörskap
 • 100

 • Etnicitet och kulturmöten
 • 100

 • Aktivitetsledarskap
 • 100

 • Skapande verksamhet
 • 100

 • Specialpedagogik 1
 • 100

 • Dramapedagogik
 • 100

ANTAGNINGSGRÄNS

LÄGSTA ANTAGNINGSPOÄNG 2017

0

MEDELPOÄNG

MEDELPOÄNG ANTAGNINGEN 2017

0
 

Jonatan Håfberg

El- och energiprogrammet

”Kungsängsgymnasiet var kul eftersom det hände så mycket hela tiden; det var temadagar, studentveckan, grillning och mycket mer.”