EKONOMIPROGRAMMET

Ekonomiprogrammet passar dig som vill utveckla dina kunskaper i samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik. Du läser om samhällsekonomi, företagsekonomi, företagande och juridik. Du lär dig hur människor tänker, känner och handlar.

EKONOMI OCH JURIDIK

Här utvecklas dina kunskaper om ekonomiska förhållanden i samhället, om länders olika förutsättningar för handel samt om grunderna för internationella sammanslutningar och avtal. Vi diskuterar ofta och gör många studiebesök.

INRIKTNINGAR

EKONOMI – Inriktningen ekonomi ger dig kunskaper inom redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Det ger dig också färdigheter i att starta och driva ett företag.

JURIDIK – Undervisningen i ämnet juridik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om det svenska rättssystemet och förståelse av hur gällande lagar styr privatlivet, yrkeslivet och affärslivet.
Den ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse av dagens samhällsliv samt stimulera dem till att verka för ett rättssystem som värnar alla människors lika värde.

PRAKTIK

Under ett läsår får du driva eget företag, UF-företag (Ung Företagsamhet), tillsammans med andra elever. Ni driver företag, från start och drift till avveckling med riktiga varor och tjänster. I UF-företaget utvecklar du din kreativitet och förmåga att samarbeta, ta ansvar, omsätta idéer i handling och praktiskt få pröva företagande.

 
Ekonom
Revisor
Inköpsansvarig
Jurist
Banktjänsteman
Butikssäljare
Civilekonom
Ekonomichef
Marknadsanalytiker
Nationalekonom
Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska du ha kunskaper för högskolestudier inom främst ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden.
EKONOMI
Inriktningen ekonomi ger dig kunskaper inom redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Det ger dig också färdigheter i att starta och driva ett företag.

JURIDIK
Undervisningen i ämnet juridik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om det svenska rättssystemet och förståelse av hur gällande lagar styr privatlivet, yrkeslivet och affärslivet. Den ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse av dagens samhällsliv samt stimulera dem till att verka för ett rättssystem som värnar alla människors lika värde.

POÄNGPLAN

GYMNASIEGEMENSAMMA & PROGRAMÄMNEN

0
 • Engelska 5
 • 100

 • Engelska 6
 • 100

 • Historia 1b
 • 100

 • Idrott och hälsa 1
 • 100

 • Matematik 1b
 • 100

 • Matematik 2b
 • 100

 • Naturkunskap 1b
 • 100

 • Religionkunskap 1
 • 50

 • Samhällskunskap 1b
 • 100

 • Samhällskunskap 2
 • 100

 • Svenska 1
 • 100

 • Svenska 2
 • 100

 • Svenska 3
 • 100

Eller
 • Svenska som andraspråk 1
 • 100

 • Svenska som andraspråk 2
 • 100

 • Svenska som andraspråk 3
 • 100


Programgemensamma ämnen
 • Företagsekonomi 1
 • 100

 • Privatjuridik
 • 100

 • Moderna språk
 • 100

 • Psykologi 1
 • 50

PROGRAMFÖRDJUPNING

0
 • Entreprenörskap
 • 100

 • Marknadsföring
 • 100

 • Affärsjuridik
 • 100

INDIVIDUELLT VAL

0

GYMNASIEARBETE

0

INRIKTNING EKONOMI

0
 • Entreprenörskap och företagande
 • 100

 • Företagsekonomi 2
 • 100

 • Matematik 3b
 • 100


Programfördjupning
 • Entreprenörskap
 • 100

 • Marknadsföring
 • 100

 • Ledarskap och organisation
 • 100

INRIKTNING JURIDIK

0
 • Filosofi
 • 50

 • Affärsjuridik
 • 100

 • Rätten och samhället
 • 100

 • Psykologi 2a
 • 50


Programfördjupning
 • Entreprenörskap och företagande
 • 100

 • Företagsekonomi 2
 • 100

 • Matematik 3b
 • 100

ANTAGNINGSGRÄNS

LÄGSTA ANTAGNINGSPOÄNG 2017

0

MEDELPOÄNG

MEDELPOÄNG ANTAGNINGEN 2017

0
 

Mats Andersson

Lärare

”Du kan läsa till PT (Personlig Tränare) i alla våra program!”