EL- OCH ENERGIPROGRAMMET

El- och energiprogrammet passar dig som vill ha ett fritt jobb och som gillar problemlösningar. Programmet är mycket populärt och ger stora möjligheter till jobb direkt efter gymnasiet. Du får lära dig installera, felsöka, trimma och igångsätta tele- och elanläggningar inom industri, hushåll, brandsäkerhet och larm eller IT.

DÄR EL FINNS BEHÖVS DU

Under utbildningstiden kommer du både att läsa teoretiska ämnen och jobba praktiskt ute i arbetslivet. Elbranschorganisationen ställer kravet att du ska ha godkänt i alla ämnen. Vi ser till att du får den hjälp och det stöd som du behöver. Framtiden ser ljus ut för dig som väljer EE-programmet då det finns en stor efterfrågan redan idag.

PRAKTIK

Du har 15 veckors praktik, så kallat APL (Arbetsplatsförlagt lärande) där du får erfarenhet från arbetslivet och skapar kontakter som kan leda till sommarjobb eller fast anställning när du är klar med din utbildning.

INRIKTNINGAR

ELTEKNIK – El- och energiprogrammet på Kungsängsgymnasiet ges med inriktning elteknik där du får arbeta med olika elinstallationer.

Installationstekniker
Elektriker
Larmtekniker
Driftoperatör
Fastighetstekniker
Brand- och säkerhetstekniker
Supporttekniker
Automationstekniker
Dataingenjör
Elkrafttekniker
IT-tekniker
Nätverkstekniker
Efter gymnasiet går du som lärling i ett år för att sedan få din licens. Du kan även läsa vidare till tekniker eller ingenjör genom påbyggnadskurser
eller högskola. Du kan läsa in högskolebehörighet genom kurser som individuellt val.
El- och energiprogrammet på Kungsängsgymnasiet ges med inriktning elteknik där du får arbeta med olika elinstallationer.

POÄNGPLAN

GYMNASIEGEMENSAMMA & PROGRAMÄMNEN

0
 • Engelska 5
 • 100

 • Historia 1a1
 • 50

 • Idrott och hälsa 1
 • 100

 • Matematik 1a
 • 100

 • Naturkunskap 1a1
 • 50

 • Religionkunskap 1
 • 50

 • Samhällskunskap 1a1
 • 100

 • Svenska 1
 • 100

 

Programgemensamma ämnen

 • Datorteknik 1a
 • 50

 • Elektromekanik
 • 100

 • Energiteknik 1
 • 100

 • Mekatronik 1
 • 100

INRIKTNING ELTEKNIK

0
 • Elinstallationer
 • 200

 • Elkraftteknik
 • 100

 • Kommunikationsnät 1
 • 100

 • Praktisk ellära
 • 100

PROGRAMFÖRDJUPNING

0
 • Fastighetsautomation
 • 100

 • Programmering 1
 • 100

 • Servicekunskap
 • 100

 • Belysningsteknik
 • 100

 • Elmotorstyrning
 • 100

 • Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem
 • 100

 • CAD 1
 • 50

 • CAD 2
 • 50

INDIVIDUELLT VAL

0

GYMNASIEARBETE

0

ANTAGNINGSGRÄNS

LÄGSTA ANTAGNINGSPOÄNG 2017

0

MEDELPOÄNG

MEDELPOÄNG ANTAGNINGEN 2017

0
 

LINNEA PALMQVIST

NATURVETENSKAPSPROGRAMMET

”Lärarna är helt fantastiska. Det är
samma med de andra eleverna, man
hälsar och umgås med varandra.”