INTRODUKTIONSPROGRAMMET

Introduktionsprogram finns för dig som ännu inte uppnått full behörighet till ett nationellt program. Beroende på var du som elev befinner dig i dina studier och vad du har för planer matchar studie- och yrkesvägledaren dig till rätt väg. Det finns fem olika program.

YRKESINTRODUKTION – IMYRK

IMYRK är en yrkesutbildning som gör att du lättare får jobb eller som gör dig behörig till ett nationellt yrkesprogram. IMYRK innehåller yrkeskurser, andra gymnasiekurser, grundskoleämnen, en viss del praktik och är som längst 3 år. Vi erbjuder i år yrkesintroduktion inom industriprogrammet samt restaurang- och livsmedelsprogrammet. Programmet är sökbart.

INDIVIDUELLT ALTERNATIV – IMIND

Du läser IMIND om du saknar betyg för behörighet till nationellt program. Det är anpassat efter dina behov och förutsättningar och kan innehålla grundskoleämnen och gymnasiekurser. Från IMIND kan du gå vidare till Yrkesintroduktion, nationellt program, annan utbildning eller arbetsmarknad. Programmet är inte sökbart.

SPRÅKINTRODUKTION – IMSPR

IMSPR är till för dig som precis har kommit till Sverige och inte har de betyg som krävs för att söka nationellt program. Utbildningen har fokus på svenska språket för att du ska kunna gå vidare till något annat program. Programmet är inte sökbart.

PREPARANDUTBILDNING – IMPREP

IMPREP är till för dig som bara saknar några betyg för att få söka ett nationellt program. Tempot är högt och det är viktigt att du är motiverad och vill jobba hårt under max ett år för att sedan komma in på ett nationellt program så snabbt som möjligt. Utbildningen ska först och främst innehålla de grundskoleämnen som du inte har godkänt betyg i och som krävs för behörighet. Programmet är inte sökbart.

PROGRAMINRIKTAT INDIVIDUELLT VAL – IMPRO

Du kan söka IMPRO om du saknar godkänt betyg i några grundskoleämnen. Du måste ha sex olika betyg, varav ett är svenska och minst ett är matematik eller engelska. Efter utbildningen kan du söka till ett nationellt yrkesprogram. Programmet innehåller de grundskoleämnen som behövs för att du ska bli behörig och kan dessutom innehålla yrkeskurser, andra gymnasiekurser och arbetsplatsförlagt lärande. Programmet är sökbart.