Vuxnas lärande i Sala om du vill studera som vuxen.

GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING

Vuxnas lärande i Sala ansvarar för grundläggande vuxenutbildning i Sala kommun. Grundläggande vuxenutbildning motsvarar grundskolans kunskapsnivå.

1. Ämnen och betyg

Sala kommun erbjuder utbildning på grundläggande studier enligt författningarna. Ämnena svenska, svenska som andraspråk, matematik, samhällskunskap samt engelska kan du läsa på plats i Sala. Övriga erbjuder vi på distans.

Varje ämne följer kursplanen enligt nya VUX2012 med de nya kunskapskraven, betygsskala A-F.

2. Ansökan

Ansökningsblankett finns att hämta och skriva ut i receptionen hos Vuxnas lärande i Kungsängsgymnasiets expedition/reception. Du kan också göra din ansökan via webben.

Ansökan skickas eller lämnas till:
Vuxnas lärande
Gymnasiegatan 1
733 40 SALA

3. Kursstarter och ansökningsdag

Nedanstående kursstarter och ansökningstider gäller för kurserna svenska, svenska som andraspråk, engelska och matematik. För övriga kurser kontakta Vuxnas lärande, Sala.

  • Start 22 augusti, sista ansökningsdag 27 juli
  • Start 2 oktober, sista ansökningsdag 4 september
  • Start 10 januari, sista ansökningsdag 8 december
  • Start 5 mars, sista ansökningsdag 9 februari
  • Start 7 maj, sista ansökningsdag 6 april

ANSÖK VIA WEBBEN

Här kan du göra din ansökan via webben

GÅ TILL WEBBANSÖKAN

LADDA NED ANSÖKAN

Grundläggande utbildning – ansökan

LADDA NED FILEN