VÅRD- OCH OMSORGSUTBILDNING

Utbilda dig inom vård och omsorg och få möjligheten att jobba på sjukhus, vårdcentraler, äldreboenden eller inom psykiatrin. Vuxenutbildningen i Sala ingår i Vård- och omsorgscollege vilket innebär att du får en kvalitetssäkrad utbildning med möjlighet att få ett diplom i slutet av utbildningen. Vård- och omsorgscollege är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg. Diplomet är en kvalitetsstämpel på din utbildning och ett krav från många arbetsgivare

UTBILDNINGSBESKRIVNING

Vård och omsorgsutbildningen är en yrkesinriktad utbildning och omfattar 1500 gymnasiepoäng. Utbildningen startar två gånger per år, utan jul och sommaruppehåll, löpande utbildning. Du läser teoretiska kurser med tre APL perioder (arbetsplatsförlagt lärande), vilket innebär att du är ute på en arbetsplats för att lära de praktiska delarna som ingår. När du genomför APL, följer du din handledares tider och arbetsplatsens rutiner, vilket kan innebära både kväll- och helg-tjänstgöring. Din APL-period är heltid, oavsett studietakt. Platserna för APL finns på olika orter i länet, så du måste vara beredd på att pendla till din APL.

Det är viktigt att du tänker detta när du planerar studier kombinerat med arbete och barnomsorg mm.

Du kan efter utbildningen söka jobb som:

 • Undersköterska inom hemtjänst, sjukvård, äldreboende
 • Personlig assistent inom LSS, demensvården
 • Elevassistent
 • Behandlingsassistent
 • Boendestödjare
 • Kriminalvårdare
 • Gruppboendende
 • Skötare inom psykiatri, behandlingshem

Ansökningsdatum

För sista ansökningsdag gäller att ansökningshandlingar och betygskopior skall vara inkomna till Vuxnas lärande i Sala kommun enligt nedan.

Aktuell information om kursstarter och sista ansökningsdag för vård- och omsorgsutbildningen kommer under våren 2018.

Om du funderar på en utbildning, boka en tid hos kommunens studie- och yrkesvägledare innan du söker!

Ansökningsblankett finns att hämta och skriva ut i receptionen hos Vuxnas lärande i Kungsängsgymnasiets expedition/reception. Du kan också göra din ansökan via webben.

Ansökan skickas eller lämnas till:
Vuxnas lärande
Gymnasiegatan 1
733 40 SALA

POÄNGPLAN

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN

0
 • Vård- och
  omsorgsarbete 1
 • 200

 • Vård- och
  omsorgsarbete 2
 • 150

 • Medicin 1
 • 150

 • Hälsopedagogik
 • 100

 • Psykologi 1
 • 50

 • Etik och människans livsvillkor
 • 100

 • Psykiatri 1
 • 100

 • Specialpedagogik 1
 • 100

 • Vård och omsorg vid demenssjukdom
 • 100

 • Gymnasiearbete
 • 100

ÄMNEN DU KAN VÄLJA SOM FÖRDJUPNING

0
 • Akutsjukvård
 • 200

 • Psykiatri 2
 • 200

 • Äldres hälsa och livskvalitet
 • 200

 • Specialpedagogik 2
 • 100

 • Socialpedagogik
 • 100

OBLIGATORISK FÖR VÅRDCOLLEGEDIPLOM

0
 • Gymnasiearbete
 • 100

 • Svenska 1/svenska som andraspråk 1
 • 100

 • Samhällskunskap 1a1
 • 50

ANSÖK VIA WEBBEN

Här kan du göra din ansökan via webben

GÅ TILL WEBBANSÖKAN