COVID -19

Allt sedan februari 2020 har coronapandemin gjort så att samhället tvingats vidta speciella åtgärder. En del av dem har säkert uppfattats som orättvisa eller hårda. Alla vi som jobbar med er elever vill att ni ska må bra och att ingen ska sprida smittan vidare.

Vad kan jag själv göra?

Det finns mycket man själv kan göra för att undvika smittan.

  • Tvätta händerna noga med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
  • Använd handsprit som ett komplement.
  • Håll avstånd.
  • Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk.
  • Passa på att ta bägge vaccinsprutorna.
Image

Vad kan skolan göra?

Det finns handsprit på flera ställen på skolan, avståndsmarkeringar sätts upp där många samlas och vi ser till att lunchschemat stämmer. Du som elev på skolan kan tänka på att inte i första hand åka kollektivt till skolan, utan satsa på att gå eller cykla mer. Du kan också passa på att ta fram böcker för två lektioner åt gången för att förhindra allt för mycket trängsel runt skåpen!

Att vaccinera sig mot Covid19 är också en bra idé.

Image

Vad ska jag tänka på när jag går ut?

Den 29 september släpptes i stort sett alla restriktioner. Detta betyder dock inte att pandemin är över än.

Det man fortfarande måste tänka på är att hålla avstånd och att tvätta händerna. Om du inte har vaccinerat dig måste du fortfarande undvika att träffa äldre anhöriga och helst bara umgås med vänner utomhus. För samtliga gäller att man är försiktig och visar sunt förnuft.

Image

Vad gör jag om jag har fler frågor?

Det kan vara svårt att komma ihåg alla förhållningsregler och speciellt svårt blir det när de ändras.

På Folkhälsomyndighetens webbplats, här, står all aktuell information. Det finns också information på Skolverkets hemsida, här, som kan vara av intresse. Här kan du läsa hur kommunen jobbar med frågor rörande corona och Covid-19.

Image