COVID -19

Allt sedan mars 2020 har coronapandemin gjort så att samhället tvingats vidta speciella åtgärder. En del av dem kan säkert uppfattas som orättvisa eller hårda, men alla nya bestämmelser är till för att ni elever och vi som jobbar på skolan ska undvika att bli sjuka och att sprida smittan vidare.

Vad kan jag själv göra?

Det finns mycket man själv kan göra för att undvika smittan.

  • Tvätta händerna noga med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
  • Använd handsprit som ett komplement.
  • Håll avstånd.
  • Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk.
Image

Vad kan skolan göra?

Det finns handsprit på flera ställen på skolan, avståndsmarkeringar sätts upp där många samlas och vi ser till att lunchschemat stämmer. Du som elev på skolan kan tänka på att inte i första hand åka kollektivt till skolan, utan satsa på att gå eller cykla mer. Du kan också passa på att ta fram böcker för två lektioner åt gången för att förhindra allt för mycket trängsel runt skåpen! Klassrummen kommer att hållas öppna för att undvika alltför mycket trängsel i korridorerna. Tänk även här på att inte ändra möbleringen i klassrum eller andra offentliga utrymmen.

Image

Vad ska jag tänka på när jag går ut?

Om du är frisk och inte har några symptom är det helt okej att gå ut och äta på restaurang eller ta en fika med en kompis på ett café.

Det man fortfarande måste tänka på är att hålla avstånd och att tvätta händerna. Tänk också på att inte flytta stolar och bord. Det är restaurang- eller caféägarens ansvar att se till att det inte blir för trångt bland gästerna.

Image

Vad gör jag om jag har fler frågor?

Det kan vara svårt att komma ihåg alla förhållningsregler och speciellt svårt blir det när de ändras.

På Folkhälsomyndighetens webbplats, här, står all aktuell information. Det finns också information på Skolverkets hemsida, här, som kan vara av intresse. Här kan du läsa hur kommunen jobbar med frågor rörande corona och Covid-19.

Image