Distansundervisning – mer information

Kungsängsgymnasiet Nyheter, Puff Start

Från och med idag kommer Kungsängsgymnasiet bedriva undervisning på distans. Eleverna kommer fortfarande att följa sitt vanliga schema, även om man sitter hemifrån. När man har ett lektionspass på schemat, till exempel svenska, loggar man in i teams och öppnar det team som hör till svenska. Här bestämmer läraren själv hur lektionen ska bedrivas – antingen genom videomöte i teams, traditionella uppgifter eller med gruppuppgifter. Närvaro tas vid lektionens början och ibland även vid lektionens slut. Eleverna har fått grundlig information om detta genom såväl teams som diverse sociala medier.
Har ni som vårdnadshavare ytterligare frågor om distansundervisning kan ni höra av er till bibliotekarie Karin Hultén via e-post: karin.hulten@sala.se