PROGRAM &
KURSER

PROGRAM &
KURSER

PROGRAM &
KURSER

 

VUXNAS LÄRANDE

På Vuxnas lärande i Sala erbjuds grundläggande utbildning, SFI, Samhällsorientering, Särskild utbildning för vuxna (Lärvux) samt en vård- och omsorgsutbildning. Via Västerås har du även möjlighet att studera på gymnasial nivå.

UTBILDNINGAR

Med olika livserfarenheter så har vuxna många olika behov utbildningsmässigt. Inom kommunen finns ett antal olika arrangörer och utbildningar för att se till behovet hos så många som möjligt.

SFI OCH SAMHÄLLSORIENTERING

Utbildning i svenska för invandrare (SFI) ska ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket. När du läser samhällsorienteringen (SO) lär du dig om det svenska samhället.

BETYG, VALIDERING OCH PRÖVNING

Vid validering värderas de kunskaper du har och du får veta vilka kompletteringar du behöver göra för att få ett betyg från kursen. Idag sker validering företrädesvis inom omvårdnadsprogrammet.