PRÖVNING OCH VALIDERING

PRÖVNING

Vill du göra en prövning i en kurs kontaktar du våra studie- och yrkesvägledare.

VALIDERING

Vid validering värderas de kunskaper du har och du får veta vilka kompletteringar du behöver göra för att få ett betyg från kursen. Idag sker validering företrädesvis inom omvårdnadsprogrammet.