BETYG OCH EXAMEN

Via Vuxnas lärande kan du få hjälp med att ta ut slutbetyg, gymnasieexamen eller utdrag ur betygskatalogen.

SLUTBETYG OCH YRKESEXAMEN

Har du läst i Sala vänder du dig till studie- och yrkesvägledningen för att få hjälp med att ta ut ett slutbetyg eller en gymnasieexamen. Har du läst enstaka kurser inom gymnasial vuxenutbildning beställer du ett utdrag ur betygskatalogen. Observera att du bara kan beställa utskrift av de betyg du läst inom vuxenutbildningen i Sala. Du som har läst gymnasial vuxenutbildning i Västerås skall vända dig till den skola där du gick utbildningen för att ta ut ett slutbetyg, gymnasieexamen eller ett utdrag ur betygskatalogen.

1. Ytterligare förlängd tid för utfärdande av slutbetyg

Slutbetyg enligt de äldre bestämmelserna om gymnasial vuxenutbildning får utfärdas fram till den 1 juli 2020. Regeringen meddelade beslutet om att förlänga tiden den 25 november 2016. Se information på skolverkets hemsida:
Övergångsbestämmelser om slutbetyg

2. Gymnasieexamen

Efter den 1 juli 2012 utfärdas gymnasieexamen i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. Det finns två typer av gymnasieexamen, yrkesexamen och högskoleförberedande examen.

I en yrkesexamen ska du ha läst 2400 gymnasiepoäng. 2250 av dina 2400 gymnasiepoäng måste vara godkända. Det krävs godkänt betyg i svenska 1 eller svenska som andra språk 1, engelska 5 och matematik 1b eller 1c samt ett godkänt gymnasiearbete.

I en högskoleförberedande examen ska du ha läst 2400 gymnasiepoäng. 2250 av dina 2400 gymnasiepoäng måste vara godkända. Det krävs godkänt betyg i svenska 1, 2 och 3 eller svenska som andra språk 1, 2 och 3, engelska 5 och 6 och matematik 1 b eller 1 c samt ett godkänt gymnasiearbete.

Har du en yrkesexamen krävs för grundläggande högskolebehörighet förutom din yrkesexamen också godkända betyg i kurserna svenska2/svenska som andraspråk 2, svenska 3/svenska som andraspråk 3 samt engelska 6.

Du som har fullständigt gymnasiebetyg och vill veta vad som gäller angående meritpoäng, meritvärde och urvalsgrupper kan läsa mer om det på antagning.se

3. Utländska betyg

Om du har betyg från en utländsk gymnasieskola eller högskola kan du få det bedömt av Universitets- och högskolerådet (UHR). De har också mer information om hur det går till att få din examen bedömd.