Vuxnas lärande i Sala om du vill studera som vuxen.

GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING

Vuxnas lärande i Sala ansvarar för grundläggande vuxenutbildning i Sala kommun. Grundläggande vuxenutbildning motsvarar grundskolans kunskapsnivå.

1. Ämnen och betyg

Sala kommun erbjuder utbildning på grundläggande studier enligt författningarna. Ämnena svenska, svenska som andraspråk, matematik, samhällskunskap samt engelska kan du läsa på plats i Sala. Övriga erbjuder vi på distans.

Varje ämne följer kursplanen enligt nya VUX2012 med de nya kunskapskraven, betygsskala A-F.

2. Ansökan

Klicka på webbansökan längst ner på sidan eller direkt här så kommer du till ansökningssidan.

3. Kursstarter och ansökningsdag

För kursstart och ansökningstider se www.sala.se/vux.

ANSÖK VIA WEBBEN

Här kan du göra din ansökan via webben

GÅ TILL WEBBANSÖKAN