KOMMUNAL VUXENUTBILDNING
GYMNASIAL

Gymnasial utbildning vänder sig till dig som vill läsa kurser på gymnasienivå eller till dig som vill läsa en yrkesutbildning.

Om utbildningen

Den kommunala vuxenutbildningen på gymnasial nivå i Sala kommun beviljas av Vuxnas lärande i Sala. Själva undervisningen bedrivs på upphandling av Västerås. Detta innebär att du kommer att studera i Västerås eller på distans via vuxenutbildningen i Västerås. Salas utbud av kurser och utbildningar följer det utbud Västerås vuxenutbildning erbjuder. När din ansökan kommit till Västerås vuxenutbildning är det deras antagningsregler som gäller.

Hur ansöker jag?

I huvudsak köper vi utbildning av vuxenutbildning i Västerås och följer därför deras ansökningsprocess. För ansökningstider se www.sala.se/vux. Observera att det är datumet som står under “Salas sista ansökningsdag” som gäller.

För exakt information om kursutbud läs på www.vasteras.se under barn och utbildning hittar ni vuxenutbildning. Ej kompletta ansökningar behandlas ej (t.ex. avsaknad av betygskopia). Observera att alla ansökningar skall skickas till Sala vuxenutbildning, samtidigt som du gör en webbansökan.

Det är många som ansöker och därför är det viktigt att du lämnar in din ansökan komplett med betyg i god tid före start.

1. Skicka in ansökan via Västerås.

2. Spara ansökningshandlingen som PDF och maila den tillsammans med betyg till vuxnaslarande@sala.se.