SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA
LÄRVUX

Lärvux är en frivillig vuxenutbildning för dig över 20 år, som har en utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada. Utbildningen följer läroplanens värdegrund, mål och riktlinjer. Undervisningen sker i grupp och i undantagsfall enskilt utifrån dina förutsättningar. Vi erbjuder undervisning motsvarande träningsskola, grundsärskola samt gymnasiesärskola.

Vuxnas lärande är till för dig!

  • Lära dig mera.
  • Repetera dina kunskaper.
  • Studera i långsam takt i en liten grupp.

Vi strävar efter målen att:

  • bli medveten om sig själv som person och om sina förutsättningar, begränsningar och möjligheter.
  • tro på sin egen förmåga.
  • utifrån sina förutsättningar utveckla sin förmåga att skaffa sig goda kunskaper i de olika arbetsområdena.
  • använda sina kunskaper för att planera och utföra ett praktiskt arbete.
  • utveckla förmågan att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.
  • ges möjlighet att diskutera och bearbeta olika, för eleven viktiga, frågeställningar.
  • Vid kursens slut får du antingen betyg eller ett intyg.

Mer information hittar du i dokumentet som du kan ladda ned här nedan. Läs mer om Läroplanen på Skolverkets hemsida.

Villkor

Särskild utbildning för vuxna (Lärvux) i Sala kommun är för dig som har fyllt 20 år och har en utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.

Kostar det något?

Utbildningen är kostnadsfri.

Hur söker jag till Lärvux?

Du söker via den ansökningsblankett som finns här nedan. Om du behöver hjälp med din ansökan är du välkommen att kontakta oss på Lärvux.

När får jag veta om jag har kommit in?

Vi tar kontakt med dig och meddelar när du eventuellt kan börja.

Lärvux finns på Fredsgatan 8A.

LADDA NED DOKUMENT

Skolplan för Lärvux i Sala

LADDA NED PDF

Läroplan för Lärvux

LADDA NED PDF

Ämnesområden och kurser i gymnasiesärskolan

LADDA NED PDF

Kurskatalog till Särskild utbildning för vuxna

LADDA NED PDF

Ansökan till Särskild utbildning för vuxna

LADDA NED PDF