SFI OCH SAMHÄLLSORIENTERING

Utbildning i svenska för invandrare (SFI) ska ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket. När du läser samhällsorientering (SO) lär du dig om det svenska samhället.

SFI

Utbildning i svenska för invandrare (SFI) ska ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket. För att få läsa på SFI måste du vara folkbokförd i Sala kommun.

Utbildningen ska också ge grundläggande förmåga i att läsa och skriva till den som inte har den kunskapen. Det kan gälla elever som inte kan läsa och skriva, elever med kort skolbakgrund, men också de som har ett annat skriftspråk.

När vi tagit emot din ansökan kan det ta upp till 3 månader innan du får en skriftlig kallelse hem. Efter att du gjort en anmälan till SFI kallas du till en introduktionskurs där dina förkunskaper kartläggs. Efter kartläggning bedöms det vilken studieväg och kurs du skall gå.

Längden på dina studier inom SFI varierar beroende på tidigare förkunskaper.

Studieformer och kurstid

Vi erbjuder klassrumsundervisning fem dagar i veckan. För dig som arbetar heltid och dagtid finns kvällsstudier.

Nya kurser startar i regel en gång i månaden förutom i juli. Vi har inte någon terminsindelning utan kursen pågår under hela året.
Böckerna som används får du låna och skall lämnas tillbaka när du slutar på SFI.

Avbrott och frånvaro

Du måste alltid meddela frånvaro och avbrott till skolan. Avbryter du dina studier på grund av arbete, praktik, sjukdom eller graviditet måste du återanmäla dig på Vuxnas lärande innan du kan börja studera igen. Om du avbryter dina studier av andra skäl kan det innebära att du inte får börja igen.

Om du har varit frånvarande mer än tre veckor i följd, utan att ha varit sjuk eller fått ledigt blir du av med din studieplats. Du kan även bli av med din studieplats om du inte kan tillgodogöra dig utbildningen eller om du inte gör tillfredställande framsteg.

Om du är sjuk meddelar du lärarna på SFI på telefonnummer 0224-74 88 91.

Relaterade länkar

ANSÖK VIA WEBBEN

Här kan du göra din ansökan via webben

GÅ TILL WEBBANSÖKAN
 

SAMHÄLLSORIENTERING (SO)

Samhällsorienteringen ska ge en grundläggande förståelse för det svenska samhället och en grund för fortsatt kunskapsinhämtande.

Målen är att deltagarna utvecklar kunskap om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna, om den enskildes rättigheter och skyldigheter i övrigt, om hur samhället är organiserat samt om praktiskt vardagsliv.

Du som är folkbokförd i Sala kommun har rätt till samhällsorientering om du dessutom:

  • Omfattas av etableringslagen.
  • Är anhörig till ovanstående men som inte omfattas av lagen om etableringsinsatser. Personen ska ha kommit från utomeuropeiskt land.

Efter avslutad samhällsorientering får du ett intyg där omfattningen och innehållet framgår.

Sala kommuns skyldighet att erbjuda samhällsorientering upphör tre år efter den första folkbokföringen i kommunen.

Innehåll

I Sala erbjuds du 60 timmar SO och följande områden behandlas:

  • Att komma till Sverige
  • Att bo i Sverige
  • Att försörja sig och utvecklas i Sverige
  • Individens rättigheter och skyldigheter
  • Att bilda familj och leva med barn i Sverige
  • Att påverka i Sverige
  • Att vårda sin hälsa i Sverige
  • Att åldras i Sverige

LADDA NED DOKUMENT

Samhällsorientering – ansökan

LADDA NED FILEN