STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING

Vuxnas lärande är öppet för alla vuxna från 20 år som är folkbokförda i Sala kommun. Om du har ett slutbetyg, en gymnasieexamen eller ett studiebevis från gymnasieskolan så är du också välkommen.

VUXNAS LÄRANDE ÄR FÖR DIG SOM VILL:

Till oss kan du komma för att diskutera dina framtidsplaner när det gäller studier och yrkesval.
Här kan du få hjälp med:

 • Behörighets- och betygsfrågor
 • Studieplanering
 • Ansökningar
 • Information om studiemedel
 • Hur du gör med dina utländska betyg
 • Validering och prövning

Här hittar du studie- och yrkesvägledningen samt bokar tid för samtal.
Välkommen!

Studie- och yrkesvägledning (Vuxnas lärande)

Adress: Gymnasiegatan 1, 733 40 Sala

Drop in torsdagar: 13.00-15.00 vid Kungsängsgymnasiet
Drop in torsdagar 13.00 – 16.00 vid Silverlotsen,
Stora Torget i Centrum.
Besök övrig tid sker via tidsbokning på e-post eller telefon.

 

Telefontider Tis, Ons, Tors: 08.30–09.30.
Telefon: 0224-74 87 73

 
E-post: katarina.ahlberg@sala.se
Telefon: 0224-74 87 74

E-post: eldrid.johansen@sala.se
Telefon: 0224-74 87 73

Länkar

BEHÖRIGHET OCH URVAL?

Du är behörig att ansöka kommunal vuxenutbildning från och med höstterminen det år du fyller 20 år eller när du slutfört ett nationellt program inom gymnasieskolan. Utöver ovanstående regler behöver du ha de förkunskaper som krävs för respektive utbildning eller kurs.
Om samtliga behöriga sökande till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå inte kan antas till sådan utbildning, ska ett urval göras. Vid detta urval ska företräde, i den ordning som anges nedan, ges till en sökande som har kort tidigare utbildning och som:

 1. önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan,
  2. behöver utbildningen för att komplettera ett reducerat program eller för annan behörighetskomplettering, eller
  3. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet eller planerat yrkesval.

Något urval ska inte göras i fråga om sådan kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå som en sökande har rätt att delta i enligt 20 kap. 19, 19 a eller 19 b § skollagen (2010:800). Förordning (2016:1185).