STUDIESTÖD OCH CSN

Du kan finansiera dina studier med studiestöd, som också kallas studiemedel. Det är uppdelat i en bidragsdel och en lånedel.

STUDIETAKT OCH POÄNG

Du kan få studiemedel för heltidsstudier eller deltidsstudier på 75 eller 50 procent. Däremot kan du inte få för mer än heltid oavsett hur mycket du studerar.

  • Studietakt 100 procent = 20 poäng per vecka
  • Studietakt 75 procent = 15-19 poäng per vecka
  • Studietakt 50 procent = 10-14 poäng per vecka

Vid frågor och funderingar kontakta Vuxnas Lärande.

Vem får studiemedel?

Studiemedel beviljas från höstterminen det år du fyller 20 år. Du kan som längst få det till och med det år du fyller 54 år.

För att du ska kunna få studiemedel, måste du uppfylla ett antal krav. Exempelvis ska dina studieresultat vara tillräckliga och du kan inte studera på mindre än halvtid. Din ålder påverkar också om du kan få studiemedel och hur mycket.

Länkar