SAMHÄLLSVETENSKAPS-
PROGRAMMET

Samhällsvetenskapsprogrammet är en bred utbildning för dig som är intresserad av människor, samhällsfrågor, demokrati, språk och kommunikation. Utbildningen passar dig som är nyfiken på hur samhället är uppbyggt, på vem och vad som styr utvecklingen.

NYFIKEN PÅ SAMHÄLLET

Här studerar du människan och världen. Du får träna på att reflektera, reagera och agera kring samhällsfrågor både globalt, lokalt och historiskt. Vi gör egna undersökningar som vi analyserar och diskuterar tillsammans. Vi har dessutom kontakt med politiker och besöker kommunfullmäktige, landsting, tingsrätt, riksdag och har internationella samarbeten med möjlighet till kortare utlandsstudier.

Vi tycker att det ska kännas lika naturligt och lätt att åka utomlands som att åka till riksdagen i Stockholm. Här får du möjlighet att resa, besöka nya platser och knyta kontakter.

INRIKTNINGAR

SAMHÄLLSVETENSKAP – Denna inriktning innebär fördjupande kurser inom geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Genom att läsa den här inriktningen får du en ännu bredare utbildning i ryggen, vilket ökar dina valmöjligheter ytterligare när du sedan ska välja högre utbildning.

BETEENDEVETENSKAP -Om du är intresserad av mänskligt beteende
och psykologi är denna inriktning något för dig. Här lär du dig vad som formar och påverkar oss, krishantering och hur vi socialiseras i olika grupper. Du lär dig även att jämföra olika psykologiska perspektiv och teorier.

Informatör
Polis
Yrkesofficer
Journalist
Psykolog
Präst
Biståndsarbetare
Lärare
Jurist
Programmet är ett högskoleförberedande program, vilket betyder att du kan studera vidare på högskola eller universitet efter gymnasiet.
SAMHÄLLSVETENSKAP
Denna inriktning innebär fördjupande kurser inom geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Genom att läsa den här inriktningen får du en ännu bredare utbildning i ryggen, vilket ökar dina valmöjligheter ytterligare när du sedan ska välja högre utbildning.

BETEENDEVETENSKAP
Om du är intresserad av mänskligt beteende och psykologi är denna inriktning något för dig. Här lär du dig vad som formar och påverkar oss, krishantering och hur vi socialiseras i olika grupper. Du lär dig även att jämföra olika psykologiska perspektiv och teorier. Vi vill att din studietid här ska kännas meningsfull och rolig. Vi lärare är här för att stötta och vägleda dig i din individuella utveckling och vi lovar att tre år här hos oss skapar massor av valmöjligheter i framtiden.

Gymnasieprogrammet Samhäll på gymnasieskolan Kungsänggymnasiet i Sala.

POÄNGPLAN

GYMNASIEGEMENSAMMA & PROGRAMÄMNEN

0
 • Engelska 5
 • 100

 • Engelska 6
 • 100

 • Historia 1b
 • 100

 • Idrott och hälsa 1
 • 100

 • Matematik 1b
 • 100

 • Matematik 2b
 • 100

 • Naturkunskap 1b
 • 100

 • Religionkunskap 1
 • 50

 • Samhällskunskap 1b
 • 100

 • Svenska 1
 • 100

 • Svenska 2
 • 100

 • Svenska 3
 • 100

Programgemensamma ämnen
 • Filosofi 1
 • 50

 • Moderna språk
 • 200

 • Psykologi 1
 • 50

INDIVIDUELLT VAL

0

GYMNASIEARBETE

0

INRIKTNING SAMHÄLLSVETENSKAP

0
 • Geografi 1
 • 100

 • Historia 2a
 • 100

 • Religionskunskap 2
 • 50

 • Samhällskunskap 2
 • 100

 • Samhällskunskap 3
 • 100

PROGRAMFÖRDJUPNING

0
 • Entreprenörskap UF
 • 100

 • Rätten och samhället
 • 100

 • Sveriges historia och utveckling eller
 • 100

 • Internationella relationer
 • 100

INRIKTNING BETEENDEVETENSKAP

0
 • Ledarskap och organisation
 • 100

 • Kommunikation
 • 100

 • Psykologi 2a
 • 50

 • Samhällskunskap 2
 • 100

 • Sociologi
 • 100

PROGRAMFÖRDJUPNING

0
 • Entreprenörskap UF
 • 100

 • Etnicitet och kulturmöten
 • 100

 • Psykologi 2b
 • 50

 • Religionskunskap 2
 • 50

ANTAGNINGSGRÄNS

LÄGSTA ANTAGNINGSPOÄNG 2017

0

MEDELPOÄNG

MEDELPOÄNG ANTAGNINGEN 2017

0
 

Mats Andersson

LÄRARE

”Skolans populära gym är öppet
för elever som vill träna på
håltimmar och längre raster.”