Anna Wiklund, rektor och Dag Ingvar Nilson, bitr. rektor

Dag Ingvar Nilson, rektor

OM KUNGSÄNGSGYMNASIET

Kungsängsgymnasiet har en plats för alla.

KVALITET, NÄRHET OCH TRYGGHET

Vi har stor respekt för våra elever och här blir du behandlad som en vuxen person. Vårt jobb är att förbereda dig för vuxenlivet och framtiden, oavsett om du vill studera vidare eller börja jobba direkt efter gymnasiet. För oss är det väldigt viktigt att varje elev på Kungsängsgymnasiet trivs och känner sig trygg. Det är grunden.

Det är en trevlig stämning på skolan med närhet mellan elever och personal. Vi ser varandra, vilket också gör att du som elev kan få verkligt inflytande. Det här sker framför allt under lektionerna och mer formellt via klassråd, programråd och elevråd. Många elever upplever dessutom inflytande bara genom att det är så lätt att tala med lärare eller rektor.

Vi arbetar med framförhållning samt ordning och reda. Det är viktigt att vara i skolan.

Varje program är unikt och speciellt. Våra lärare, som tillhör olika program, gör en massa utvecklingsarbete och hittar på skolaktiviteter som gynnar ditt lärande och växande som människa. För oss är det en självklarhet.

Vår belöning är ert växande, att få följa er under gymnasietiden, och sedan se er stolta med studentmössan på huvudet gå ut från Kungsängsgymnasiet, vidare ut i livet. Det gör oss stolta. Den känslan är fantastisk.