STUDENTEN

Fredagen den 5 juni 2020 kommer eleverna i årskurs 3 på Kungsängsgymnasiet att ta studenten.

Studentsången

Text: Herman Sätherberg
Musik: Prins Gustav

Sjungom studentens lyckliga dag,

låtom oss fröjdas i ungdomens vår!

Än klappar hjärtat med friska slag,

och den ljusnande framtid är vår.

Inga stormar än

i våra sinnen bo,

hoppet är vår vän,

och vi dess löften tro,

när vi knyta förbund i den lund,

där de härliga lagrarna gro!

Där de härliga lagrarna gro!

Hurra!

Mösspåtagning

Fredag 29 maj kl. 14.30

Samling klassvis på skolgården framför A-huset.

Volleybollturnering

På grund av rådande omständigheter är volleybollturneringen inställd.

Studentfotografering

Fredag 29 maj: mösspåtagningen, vimmelbilder och klassbilder kl.13.30-16.00
Fredag 5 juni: Studentexamen, vimmelbilder och utspring från skolan kl. 12.00-14.30

Information till anhöriga

För att förhindra att det blir alltför stora grupper vid utspringet är antalet anhöriga som tar emot en avgångselev begränsat till två vuxna och två medföljande minderåriga. Tillhör de anhöriga en riskgrupp eller är 70 år och äldre, uppmanas dessa att avstå från deltagandet vid utspringet. För att minska risken för smittspridning ska elever och anhöriga vara uppmärksamma på symtom som kan förekomma vid covid-19 som till exempel halsont, snuva, hosta och feber. Även vid lättare symtom ska man hålla sig hemma. Detta gäller även för skolavslutningar. För vidare information se: www.folkhalsomyndigheten.se

Parkering anhöriga

Anhöriga till avgångseleverna hänvisas att på studentdagen parkera på skolans gäst- och personalparkering som ligger rakt framför skolan och bredvid skolans B-hus. Det går även bra att använda parkeringen till höger om Willys. Parkering för anhöriga är tillåten från kl. 12.30.

Studentdagen fredag 5 juni

Kungsängsgymnasiet har likt många andra gymnasieskolor i landet beslutat att ställa in det traditionella studentfirandet. Vi tycker självklart att det här är mycket sorgligt men vi följer de rekommendationer Folkhälsomyndigheten ger för att skydda samtliga kommuninnevånare. Hälsa och välbefinnande måste sättas i första rummet. Skolledning och representanter från avgångsklasserna har haft möten och kommit fram till en lösning vi hoppas blir så bra som möjligt.

Det kommer att bli avslutning och betygsutdelning klassvis i tilldelade klassrum på Kungsängsgymnasiet fredagen den 5 juni kl. 12.00-13.20

Därefter blir det utspring klassvis från skolbyggnaden enligt följande schema:

kl. 13.20 EE17, FT17, SA17
kl. 13.40 EK17, TE17
kl. 14.00 BF17, NA17

Efter utspringet samlas klasserna på skolgården vid uppmärkta samlingsplatser. När utspringet är klart uppmanas man att tillsammans med respektive anhöriga avvika snarast möjligt från samlingsplatsen för att lämna plats åt efterkommande avgångselever att springa ut.

Tack för visad hänsyn!