STUDENTEN

Fredagen den 4 juni 2021 kommer eleverna i årskurs 3 på Kungsängsgymnasiet att ta studenten.

Studentsången

Text: Herman Sätherberg
Musik: Prins Gustav

Sjungom studentens lyckliga dag,
låtom oss fröjdas i ungdomens vår!
Än klappar hjärtat med friska slag,
och den ljusnande framtid är vår.
Inga stormar än
i våra sinnen bo,
hoppet är vår vän,
och vi dess löften tro,
när vi knyta förbund i den lund,
där de härliga lagrarna gro!
Där de härliga lagrarna gro!
Hurra!

Mösspåtagning

Planeras till en solig dag i slutet av maj då klasserna samlas framför A-huset.

Volleybollturnering

På grund av rådande omständigheter är volleybollturneringen inställd.

Studentfotografering

I slutet av maj: mösspåtagningen, vimmelbilder och klassbilder.
Fredag 4 juni: Studentexamen och vimmelbilder.

Information till anhöriga

Vi vet inte hur samhället kommer att se ut i juni 2021. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och återkommer med mer information.

Studentdagen fredag 4 juni

Vi har precis inlett arbetet med att tillsammans med avgångseleverna planera inför studentexamen 2021. Det är mycket svårt att fastställa något eftersom samhället ser ut som det gör och pandemin, i skrivande stund, fortfarande är aktiv. Vi återkommer med mer information när datumet närmas.