SAMHÄLLSVETENSKAPS-
PROGRAMMET

Samhällsvetenskapsprogrammet är en bred utbildning för dig som är intresserad av människor, samhällsfrågor, demokrati, språk och kommunikation. Utbildningen passar dig som är nyfiken på hur samhället är uppbyggt, på vem och vad som styr utvecklingen.

NYFIKEN PÅ SAMHÄLLET

Här studerar du människan och världen. Du får träna på att reflektera, reagera och agera kring samhällsfrågor både globalt, lokalt och historiskt. Vi gör egna undersökningar som vi analyserar och diskuterar tillsammans. Vi har dessutom kontakt med politiker och besöker kommunfullmäktige, landsting, tingsrätt, riksdag och har internationella samarbeten med möjlighet till kortare utlandsstudier.

Vi tycker att det ska kännas lika naturligt och lätt att åka utomlands som att åka till riksdagen i Stockholm. Här får du möjlighet att resa, besöka nya platser och knyta kontakter.

INRIKTNINGAR

SAMHÄLLSVETENSKAP – Denna inriktning innebär fördjupande kurser inom geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Genom att läsa den här inriktningen får du en ännu bredare utbildning i ryggen, vilket ökar dina valmöjligheter ytterligare när du sedan ska välja högre utbildning.

BETEENDEVETENSKAP -Om du är intresserad av mänskligt beteende
och psykologi är denna inriktning något för dig. Här lär du dig vad som formar och påverkar oss, krishantering och hur vi socialiseras i olika grupper. Du lär dig även att jämföra olika psykologiska perspektiv och teorier.

POÄNGPLAN

GYMNASIEGEMENSAMMA & PROGRAMÄMNEN

0

INDIVIDUELLT VAL

0

GYMNASIEARBETE

0

INRIKTNING SAMHÄLLSVETENSKAP

0

PROGRAMFÖRDJUPNING

0

INRIKTNING BETEENDEVETENSKAP

0

PROGRAMFÖRDJUPNING

0
 
 
 

Kristina Norén

SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET

”Jag valde SA just för att det är en bred linje med flera olika inriktningar. Kungsängsgymnasiet har en så varm miljö jämfört med andra skolor runtomkring och jag ångrar inte en sekund att jag började här. ”