Profilbild E-sport

INDIVIDUELLA VAL

’’Tillsammans med kompisar från andra klasser har vi chansen att lära oss roliga saker’’

I alla gymnasieprogram ingår att du som elev själv kan välja kurser på 200 poäng i din studieplan. Du ska välja en kurs på 100 poäng till andra året och 100 poäng till det tredje året. Du kommer få mer information om vilka kurser som kan väljas vilket år.

Individuella val program för program:

Barn- och fritidsprogrammet
 • Bild och form 1b
 • Bild
 • Idrott och hälsa specialisering steg 1 bollsport eller personlig tränare (PT)
 • Idrott och hälsa specialisering steg 2 bollsport eller personlig tränare (PT)
 • Digitalt skapande 1
 • Medier, samhälle och kommunikation
 • Entreprenörskap
 • Företagsekonomi
 • Matematik 2a
 • Programmering 1
Ekonomiprogrammet
 • Bild och form 1b
 • Bild
 • Idrott och hälsa specialisering steg 1 bollsport eller personlig tränare (PT)
 • Idrott och hälsa specialisering steg 2 bollsport eller personlig tränare (PT)
 • Digitalt skapande 1
 • Medier, samhälle och kommunikation
 • Moderna språk: spanska/tyska steg 2 eller 4
 • Moderna språk: franska steg 4
 • Naturkunskap 2
 • Matematik 3 b - EK juridik
 • Engelska 7
 • Programmering 1
El- och energiprogrammet
 • Bild och form 1b
 • Bild
 • Idrott och hälsa specialsering steg 1 bollsport eller personlig tränare (PT)
 • Idrott och hälsa specialisering steg 2 bollsport eller personlig tränare (PT)
 • Digitalt skapande 1
 • Medier, samhälle och kommunikation
 • Svets grund
 • Entreprenörskap
 • Företagsekonomi
 • Matematik 2a
Fordons- och transportprogrammet
 • Bild och form 1b
 • Bild
 • Idrott och hälsa specialisering steg 1 bollsport eller personlig tränare (PT)
 • Idrottt och hälsa specialisering steg 2 bollsport eller personlig tränare (PT)
 • Digitalt skapande 1
 • Medier, samhälle och kommunikation
 • Svets grund
 • Entreprenörskap
 • Företagsekonomi
 • Matematik 2a
 • Programmering 1
Naturvetenskapsprogrammet
 • Bild och form 1b
 • Bild
 • Idrott och hälsa specialisering steg 1 bollsport eller personlig tränare (PT)
 • Idrott och hälsa specialisering steg 2 bollsport eller personlig tränare (PT)
 • Digitalt skapande 1
 • Medier, samhälle och kommunikation
 • Entreprenörskap
 • Företagsekonomi
 • Moderna språk: spanska/tyska steg 2 eller steg 4
 • Moderna språk: franska steg 4
 • Matematik 5
 • Engelska 7
 • Programmering 1
Samhällsvetenskapsprogrammet
 • Bild och form 1b
 • Bild
 • Idrott och hälsa specialisering steg 1 bollsport eller personlig tränare (PT)
 • Idrott och hälsa specialisering steg 2 bollsport eller personlig tränare (PT)
 • Digitalt skapande 1
 • Medier, samhälle och kommunikation
 • Entreprenörskap
 • Företagsekonomi
 • Naturkunskap 2
 • Matematik 3b
Teknikprogrammet
 • Bild och form 1b
 • Bild
 • Idrott och hälsa specialisering steg 1 bollsport eller personlig tränare (PT)
 • Idrott och hälsa specialisering steg 2 bollsport eller personlig tränare (PT)
 • Digitalt skapande 1
 • Medier, samhälle och kommunikation
 • Entreprenörskap
 • Företagsekonomi
 • Matematik 4
 • Matematik 5
 • Fysik 2
 • Engelska 7
Vård- och omsorgsprogrammet
 • Bild och form 1b
 • Bild
 • Idrott och hälsa specialisering steg 1 bollsport eller personlig tränare (PT)
 • Idrott och hälsa specialisering steg 2 bollsport eller personlig tränare (PT)
 • Digitalt skapande 1
 • Medier, samhälle och kommunikation
 • Entreprenörskap
 • Företagsekonomi
 • Matematik 2a
 • Programmering 1

Kurser som inte startar läsår 24/25:

 • Retorik
 • Musik

Observera att skolan inte kan garantera att alla kurser startar!