Profilbild E-sport

INDIVIDUELLA VAL

’’Tillsammans med kompisar från andra klasser har vi chansen att lära oss roliga saker’’

I alla gymnasieprogram ingår att du som elev själv kan välja kurser på 200 poäng i din studieplan. Du ska välja en kurs på 100 poäng till andra året och 100 poäng till det tredje året.

Individuella val för andra året:

Medier, samhälle och kommunikation
Engelska 6
Bild och form 1b
Företagsekonomi 1 (ej EK)
Idrott och hälsa - specialisering personlig tränare steg 1
Idrott och hälsa - specialisering bollsport steg 1
Programmering 1
Svets grund - (förtur FT)
Moderna språk: spanska, franska tyska steg 2 eller steg 4 (endast EK och NA)
Retorik
Digitalt skapande 1
Entreprenörskap (ej BF och EK)
Musik

Individuella val för tredje året:

Bild och form 1b
Bild - fortsättning
Företagsekonomi
Idrott och hälsa - specialisering bollsport steg 1-2
Idrott och hälsa - specialisering personlig tränare steg 1-2
Digitalt skapande 1
Programmering
Matematik 2a (endast yrkesprogram)
Matematik 3b (SA samt EK jur)
Matematik 4 (endast TE)
Matematik 5 (endast NA och TE)
Fysik 2 (endast TE)
Engelska 7 (endast högskoleförberedande program)
Medier, samhälle och kommunikation
Retorik
Entreprenörskap (ej BF och EK)

Observera att skolan inte kan garantera att alla kurser startar!