Profilbild E-sport

INDIVIDUELLA VAL

’’Tillsammans med kompisar från andra klasser har vi chansen att lära oss roliga saker’’

I alla gymnasieprogram ingår att du som elev själv kan välja kurser på 200 poäng i din studieplan. Du ska välja en kurs på 100 poäng till andra året och 100 poäng till det tredje året.

Individuella val för andra året:

Bild och form
Företagsekonomi 1
Idrott och hälsa – specialisering personlig tränare steg 1
Idrott och hälsa – specialisering bollsport steg 1
Latin
Matematik 2a
Programmering
Svets grund – (förtur FT)
Ungdomskulturer
Psykologi 1 och psykologi 2
Moderna språk: spanska, franska tyska steg 2 eller steg 4 (endast SA, EK och NA)
Naturkunskap 2 (endast SA och EK)
Retorik

Individuella val för tredje året:

Bild och form 1b
Bild – fortsättning
Företagsekonomi
Företagsekonomi specialisering (endast EK)
Idrott och hälsa – specialisering bollsport steg 1
Idrott och hälsa – specialisering personlig tränare steg 1-2
Idrott och hälsa – specialisering E-sport steg 1
Kälsvets (förtur FT)
Latin
Programmering
Psykologi 1 och psykologi 2
Matematik 3b
Matematik 4 (endast TE)
Matematik 5 (endast TE)
Fysik 2 (endast TE)
Engelska 7 (endast högskoleförberedande program)
Ungdomskulturer
Retorik

Observera att skolan inte kan garantera att alla kurser startar!