FLEX

På profil Flex utgår vi ifrån dina behov och hjälper dig att skräddarsy dina studier. Vi är flexibla och jobbar för att din utbildning ska passa dig så bra som möjligt.

VÄLKOMMEN TILL FLEX

Vi som arbetar på Flex kan hjälpa dig att planera hur du ska lägga upp dina studier och när du äter lunch finns det möjlighet att få sällskap av någon av oss som jobbar här. Det kan också finnas möjlighet att ha en egen arbetsplats i vårt hemklassrum.

Man kan välja att göra hemuppgifter och läsa på till prov på schemalagd studietid. Fördelen då är att man kan ta hjälp av flexpersonalen och att man kan vara ledig när man kommer hem.

På rasterna är det alltid möjligt att vara på Flex. Vi har en avskärmad soffhörna där man kan koppla av.

OLIKA SÄTT ATT GENOMFÖRA UTBILDNINGEN

För dig som läser introduktionsprogrammet gör vi en personlig planering av vilka ämnen du behöver läsa och hur lång tid det beräknas ta.

Om du läser ett nationellt program så rekommenderar vi att du läser din gymnasieutbildning på fyra år. Utbildningen startar med ett introduktionsår. Det betyder att du kan läsa ett fåtal ämnen i en mindre grupp, till exempel engelska och svenska. Du läser också några enstaka kurser som ingår i det progam du valt. Den undervisningen sker tillsammans med en lärare och en klass ute på programmet.

Tanken med introduktionsåret är att du får en lugnare start på gymnasiet. Tempot som helhet blir också lugnare, eftersom dina gymnaseikurser läggs ut på längre tid. 

Under ditt andra år kommer du att börja i en klass på det program du valt tillsammans med förstaårseleverna. Den klassen tillhör du resten av gymnasietiden. Du kan fortsätta läsa enstaka ämnen på Flex om behovet finns. Resten av kurserna läser du tillsammans med din klass. Du kan också välja att läsa alla kurser tillsammans med din klass förutom de kurser du redan läst under introåret. Den tiden kan istället användas till studietid inne på flex.

Gymnasieskolans nationella program består av 2500 gymnasiepoäng. Man kan också välja att läsa färre poäng, men tänk på att det innebär att man samtidigt väljer bort behörighet till universitet och högskola. Vår utgångspunkt är alltid dina önskemål och behov.

Innan du börjar hos oss vill vi träffa dig och dina vårdnadshavare för att planera hur dina studier ska utformas. Vi tycker också att det är bra om våra blivande elever kommer på minst ett studiebesök hos oss på vårterminen innan planerad skolstart. Du är alltid välkommen att besöka oss även om du inte bestämt dig för att söka hit.

Anpassat klassrum med mindre buller och andra störande moment. På Kungsängsgymnasiet får du studiero.

ATT SÖKA TILL OSS

Du söker till Kungsängsgymnasiet via antagningsprogrammet ”Dexter”. Därefter kontaktar du Flex eller Kungsängsgymnasiets rektor för att söka flexprofilen. Fråga din mentor eller studievägledare om du vill ha hjälp med din ansökan.

Kontakt: Karla Enermo, karla.enermo@skola.sala.se