FLEX

På profil Flex utgår vi ifrån dina behov och hjälper dig att skräddarsy dina studier. Vi är flexibla och jobbar för att din utbildning ska passa dig så bra som möjligt.

VÄLKOMMEN TILL FLEX

Hos oss erbjuds du en egen arbetsplats i vårt hemklassrum. Vi som arbetar där kan hjälpa dig att planera hur du ska lägga upp dina studier och när du äter lunch finns det möjlighet att få sällskap av någon av oss som jobbar på Flex.

Man kan välja att göra hemuppgifter och läsa på till prov på schemalagd studietid. Fördelen är att man då kan ta hjälp av flexpersonalen och att man kan vara ledig när man kommer hem.

På rasterna är det alltid möjligt att vara i hemklassrummet.Vi har en avskärmad soffhörna där man kan koppla av.

OLIKA SÄTT ATT GENOMFÖRA UTBILDNINGEN

Gymnasieskolans nationella program består av 2500 gymnasiepoäng. Man kan välja att läsa färre poäng, och det innebär att man samtidigt väljer bort behörighet till universitet och högskola. Vår utgångspunkt är alltid dina önskemål och behov.

Hos oss rekommenderar vi att du läser din gymnasieutbildning på fyra år. Utbildningen startar med ett introduktionsår. Det betyder att du kan läsa matematik, engelska och svenska i vårt hemklassrum. Där är ni max tio elever. Du läser också några enstaka kurser som ingår i det program du valt. Den undervisningen sker tillsammans med en lärare och en klass ute på programmet.

Tanken med introduktionsåret är att du får en lugnare start på gymnasiet, eftersom du läser flera kurser i en mindre grupp. Men det är också så att tempot som helhet blir lugnare, eftersom dina gymnasiekurser läggs ut på längre tid. 

Under ditt andra år kommer du att börja i en klass på det program du valt tillsammans med förstaårseleverna. Den klassen tillhör du resten av gymnasietiden. Du kan fortsätta läsa matematik, engelska och svenska på Flex om behovet finns. Resten av kurserna läser du tillsammans med din klass. Du kan också välja att läsa alla kurser tillsammans med din klass förutom de kurser du redan läst under introåret. Den tiden kan istället användas till studietid inne på flex.

Innan du börjar hos oss vill vi träffa dig och dina vårdnadshavare för att planera hur dina studier ska utformas. Vi tycker också att det är bra om våra blivande elever kommer på minst ett studiebesök hos oss på vårterminen innan planerad skolstart. Du är alltid välkommen att besöka oss även om du inte bestämt dig för att söka hit.

Anpassat klassrum med mindre buller och andra störande moment. På Kungsängsgymnasiet får du studiero.

ATT SÖKA TILL OSS

Du söker till Kungsängsgymnasiet via antagningsprogrammet ”Dexter”. Vill du söka till Flex fyller du i ”önskar Flex” i informationsfältet. Fråga din mentor eller studievägledare om du vill ha hjälp med din ansökan.