FLEX

Vi är flexibla och jobbar för att din utbildning ska passa dig så bra som möjligt. Därför heter vi Flex. Vi vänder oss i första hand till dig med en diagnos inom autismspektrum.

VÄLKOMMEN TILL FLEX

Hos oss har du en egen arbetsplats i vårt hemklassrum. Vi som arbetar där kan vid behov hjälpa dig att planera hur du ska lägga upp dina studier och när du äter lunch finns det möjlighet att få sällskap av någon av oss som jobbar på Flex.

Man kan välja att göra hemuppgifter och läsa på till prov på schemalagd studietid. Fördelen är att man då kan vara ledig när man kommer hem. Och pluggar man på skoltid kan man ta hjälp av Flexpersonalen.

På rasterna är det alltid möjligt att vara i hemklassrummet. Där finns det bland annat en soffhörna där man kan koppla av och en TV där man kan koppla in sitt tv-spel om man vill. Varje termin brukar eleverna ordna en TV-spelsturnering.

På Flex är ni max 10 elever och man läser vissa kurser tillsammans i liten grupp: engelska, svenska, matematik och idrott. Övriga kurser läser man utanför hemklassrummet i en större grupp på det program man har valt.

OLIKA SÄTT ATT GENOMFÖRA UTBILDNINGEN

Gymnasieskolans nationella program består av 2500 gymnasiepoäng. Man kan välja att läsa färre poäng, och det innebär att man samtidigt väljer bort behörighet till universitet och högskola. Vår utgångspunkt är alltid dina önskemål och behov.

Hos oss läser du din gymnasieutbildning på fyra år. Utbildningen startar med ett introduktionsår. Det betyder att du läser några kurser på det program du valt och kombinerar det med att plugga till exempel svenska, engelska och matematik på Flex.

Tanken med introduktionsåret är att du får en lugnare start på gymnasiet, eftersom du läser flera kurser i en mindre grupp. Men det är också så att tempot som helhet blir lugnare, eftersom dina gymnasiekurser läggs ut på längre tid. Du får helt enkelt färre lektioner per vecka under studietiden. Vi gör så eftersom vi tror att det ger dig chansen att verkligen satsa på studierna och nå goda resultat! Under ditt andra år kommer du att börja läsa mer på ett nationellt program och då kommer du att ingå i en klass som du sedan tillhör resten av gymnasietiden.

Anpassat klassrum med mindre buller och andra störande moment. På Kungsängsgymnasiet får du studiero.

SIKTAR DU MOT GYMNASIEEXAMEN?

Om ditt mål är att skaffa dig en gymnasieexamen behöver du genomföra alla kurser på det program du valt och därigenom uppnå 2500 poäng, varav max 250 underkända kurspoäng. För att klara det är det nödvändigt att du:

  • ingår en större grupp på det program du valt
  • genomför så många kurser varje år så att summan blir 2500 poäng
  • tar stort eget ansvar för dina studier

Innan du börjar hos oss vill vi träffa dig och dina vårdnadshavare för att planera hur dina studier ska utformas. Vi tycker också att det är bra om våra blivande elever kommer på minst ett studiebesök hos oss på vårterminen innan planerad skolstart. Du alltid är välkommen att besöka oss även om du inte bestämt dig för att söka hit.

ATT SÖKA TILL OSS

Du söker till Kungsängsgymnasiet via antagningsprogrammet ”Dexter”. Vill du söka till Flex fyller du i ”önskar Flex” i informationsfältet. Fråga din mentor eller studievägledare om du vill ha hjälp med din ansökan.