INTRODUKTIONSPROGRAMMET

Introduktionsprogram finns för dig som ännu inte uppnått full behörighet till ett nationellt program. Beroende på var du som elev befinner dig i dina studier och vad du har för planer matchar studie- och yrkesvägledaren dig till rätt väg. Det finns tre olika program.

INDIVIDUELLT ALTERNATIV - IMA

Du läser IMA om du saknar betyg för behörighet till nationellt program. Det är anpassat efter dina behov och förutsättningar och kan innehålla grundskoleämnen och gymnasiekurser. Från IMA kan du gå vidare till programinriktat individuellt val, nationellt program, annan utbildning eller arbetsmarknad. Programmet är inte sökbart.

SPRÅKINTRODUKTION - IMS

IMS är till för dig som precis har kommit till Sverige och inte har de betyg som krävs för att söka nationellt program. Utbildningen har fokus på svenska språket för att du ska kunna gå vidare till något annat program. Programmet är inte sökbart.

PROGRAMINRIKTAT INDIVIDUELLT VAL - IMV

Ett programinriktat val riktar sig till dig som vill gå ett yrkesprogram men saknar behörighet. Programinriktat val syftar till att du som elev ska få en utbildning som är riktad mot ett visst nationellt program och så snart som möjligt kunna antas till det gymnasieprogrammet. Det nationella programmet kan vara ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program.