SCHOOLSOFT

Inloggning på SchoolSoft

Du kan logga in med bank-id, e-legitimation, mobilt bank-id eller e-medborgarkonto.

Inloggning för dig som sitter i kommunens nätverk

Du som har ett användarnamn och lösenord och sitter vid en dator, platta eller telefon i kommunens nätverk kan logga in med enbart användarnamn och lösenord. Det är extra viktigt att du inte lämnar ut ditt lösenord till någon annan. Om du gjort det, eller tror att någon fått reda på ditt lösenord - byt!

Om tjänsten SchoolSoft

Lärplattformen SchoolSoft är ett internetbaserat kommunikationsverktyg mellan skolan och hemmet. SchoolSoft används i alla kommunens grund- och gymnasieskolor, fritidshem och förskolor. I SchoolSoft finns planeringar, aktuella nyheter och information samt betyg, ämnes- och kursmatriser, individuella utvecklingsplaner och studieplaner mm. Här görs även frånvaroanmälningar. SchoolSoft underlättar det dagliga pedagogiska och administrativa arbetet för pedagoger och övrig personal.

Relaterade länkar

Dags för betyg (Skolverket)
Elevers frånvaro och ledighet (Skolverket)
Skolförordning (2011:185)
Skollag (2010:800)
CSN