Elevrådet Kungsängsgymnasiet

ELEVRÅDET

’’Elevrådet blir en bra plattform där vi kan föra fram elevernas talan’’

Ett elevråd återupptogs på Kungsängsgymnasiet 2018. Önskemålet om att skolan behövde ett elevråd kom främst från dåvarande rektor Anna Wiklund. Eleverna fångade upp det, engagerade sig och har blivit positivt bemötta av alla på skolan.

Tanken med elevrådet är att de fungerar som en tratt där de tar in önskemål och frågor från eleverna, sållar ut det viktigaste och tar frågorna vidare till rektor och skolledning för att sedan kunna nå ut till hela skolan. Elevrådet består av en styrelse och representanter från varje klass och det är viktigt att så många som möjligt engagerar sig.

Elevrådets framtidsvision är att se en skola där elever, lärare och skolledning arbetar tillsammans mot samma mål — att skapa den ultimata skolan för alla.

Elevrådsstyrelsen