BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET

Barn- och fritidsprogrammet passar dig som tycker om att hjälpa och ta hand om människor, och ta reda på hur vi tänker och beter oss. Du gillar att lära, leda och utveckla andra. I framtiden vill du ha ett omväxlande arbete med mycket aktiviteter.

 

LÄR DIG FÖRSTÅ MÄNNISKOR

På det här programmet blir du en duktig människokännare. Du lär dig att förstå och prata med människor oavsett härkomst och vilken historia de har. För att förstå andra är det viktigt att förstå sig själv och under utbildningen kommer du att växa och utvecklas som person.

Lektioner kan vara allt från en teorilektion om barns utveckling till att öva dig på att leda grupper i olika lekar. Vi gör många studiebesök. Programmet kan ge behörighet till studier på universitets- och högskolenivå.

APL

Du har minst 15 veckors APL (Arbetsplatsförlagt lärande) då du gör din praktik på arbetsplatser.

INRIKTNINGAR

PEDAGOGISKT ARBETE – Du får kunskap om hur barn och unga utvecklas, hur de lär sig, deras behov och rättigheter. Dessutom lär du dig olika pedagogiska verksamheter och hur de fungerar.

POÄNGPLAN

GYMNASIEGEMENSAMMA & PROGRAMÄMNEN

0

INDIVIDUELLT VAL

0

GYMNASIEARBETE

0

INRIKTNING PEDAGOGISKT ARBETE

0

PROGRAMFÖRDJUPNING

0
 
 
 

Felicia Walzhofer

Barn- och fritidsprogrammet

”Kungsängsgymnasiet är en mindre skola som håller hög kvalitet med bra lärare som är engagerade och personliga. De lägger ned tid på varje elev och ser oss inte som en stor klump.”