BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET

Barn- och fritidsprogrammet passar dig som tycker om att hjälpa och ta hand om människor, och ta reda på hur vi tänker och beter oss. Du gillar att lära, leda och utveckla andra. I framtiden vill du ha ett omväxlande arbete med mycket aktiviteter.

 

LÄR DIG FÖRSTÅ MÄNNISKOR

På det här programmet blir du en duktig människokännare. Du lär dig att förstå och interagera med människor oavsett härkomst och vilken historia de har. För att förstå andra är det viktigt att förstå sig själv och under utbildningen kommer du att växa och utvecklas som person.

Lektioner kan vara allt från en teorilektion om barns utveckling till att öva dig på att leda grupper i olika lekar. Genom diskussioner och samarbetsövningar fördjupar vi inte bara våra kunskaper om ämnet på schemat, utan också om oss själva och relationen till våra medmänniskor. Vi gör även många studiebesök. Programmet kan ge behörighet till studier på universitets- och högskolenivå.

APL

Du har minst 15 veckors APL (Arbetsplatsförlagt lärande) då du gör din praktik på arbetsplatser.

INRIKTNINGAR

PEDAGOGISKT OCH SOCIALT ARBETE – Från och med läsåret 2021/2022 kommer vi kunna erbjuda denna inriktning. Den nya inriktningen ger dig en ännu bättre grund för att jobba inom barnomsorg, skola och LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Du får lära dig att möta och stödja barn och ungdomar i deras utveckling samt hur vi människor och samhället fungerar, tillsammans och var för sig. Du får kunskaper om människors lärande, behov och rättigheter och blir också förberedd för att arbeta med människor med olika funktionsnedsättningar.

POÄNGPLAN

GYMNASIEGEMENSAMMA & PROGRAMÄMNEN

0

INDIVIDUELLT VAL

0

GYMNASIEARBETE

0

INRIKTNING PEDAGOGISKT OCH SOCIALT ARBETE

0

PROGRAMFÖRDJUPNING

0
 
 
 

Felicia Walzhofer

Barn- och fritidsprogrammet

”Kungsängsgymnasiet är en mindre skola som håller hög kvalitet med bra lärare som är engagerade och personliga. De lägger ned tid på varje elev och ser oss inte som en stor klump.”