BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET

Barn- och fritidsprogrammet passar dig som tycker om att hjälpa och ta hand om människor, och ta reda på hur vi tänker och beter oss. Du gillar att lära, leda och utveckla andra. I framtiden vill du ha ett omväxlande arbete med mycket aktiviteter.

LÄR DIG FÖRSTÅ MÄNNISKOR

På det här programmet blir du en duktig människokännare. Du lär dig att förstå och interagera med människor oavsett härkomst och vilken historia de har. För att förstå andra är det viktigt att förstå sig själv och under utbildningen kommer du att växa och utvecklas som person.

Lektioner kan vara allt från en teorilektion om barns utveckling till att öva dig på att leda grupper i olika lekar. Genom diskussioner och samarbetsövningar fördjupar vi inte bara våra kunskaper om ämnet på schemat, utan också om oss själva och relationen till våra medmänniskor. Vi gör även många studiebesök. Programmet ger behörighet till studier på universitets- och högskolenivå.

APL

Du har minst 15 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande) då du gör din praktik på arbetsplatser.

INRIKTNINGAR

PEDAGOGISKT OCH SOCIALT ARBETE - Från och med läsåret 2021/2022 kommer vi kunna erbjuda denna inriktning. Den nya inriktningen ger dig en ännu bättre grund för att jobba inom barnomsorg, skola och LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Du får lära dig att möta och stödja barn och ungdomar i deras utveckling samt hur vi människor och samhället fungerar, tillsammans och var för sig. Du får kunskaper om människors lärande, behov och rättigheter och blir också förberedd för att arbeta med människor med olika funktionsnedsättningar.

INTERNATIONELLA SAMARBETEN

Du har möjlighet att göra delar av din praktik och ditt gymnasiearbete utomlands inom ramen för vårt EU-projekt via Erasmus+. Vi har ett utbyte som involverar ungdomar från Österrike och Frankrike. Det finns även möjlighet att gör praktik på Malta. Nu, VT23, är det två elever som kommer att tillbringa fyra veckor i Valletta. Vill du veta mer? Läs om vårt Erasmusprojekt här.

PROGRAMPLAN

GYMNASIEGEMENSAMMA & PROGRAMÄMNEN

0

INDIVIDUELLT VAL

0

GYMNASIEARBETE

0

INRIKTNING PEDAGOGISKT OCH SOCIALT ARBETE

0

PROGRAMFÖRDJUPNING

0
 
 

DRÖMMEN OM ATT HJÄLPA ANDRA

Många kanske tror att vi på barn- och fritids-programmet inte behöver plugga så mycket, men det stämmer inte. Vi håller ett ganska högt tempo och går verkligen på djupet i många av de ämnen vi läser.

Det är tydligt att lärarna har en fantastisk relation och vi märker att de har kul på jobbet, och det gör en jättestor skillnad för oss. Vi blir taggade till att jobba när vi kommer till skolan och möts av den glada och härliga energin från lärarna.

Barn- och fritidsprogrammet passar oss som vill jobba med att hjälpa människor och förstå hur vi tänker och fungerar. Utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska moment.

Vi lär oss om barns och ungas utveckling, lärande, behov och rättigheter. Vi diskuterar etiska, sociala och kulturella frågor, gör muntliga presentationer, podcasts, filmer och övar på att leda grupper. Vi har kurser i kommunikation och pedagogik och lär oss att stödja människor med funktionsvariationer.

 

Judit Rosén

Barn- och fritidsprogrammet

”När jag är ute på praktik förstår jag varför vi läser vissa ämnen och kan omvandla det till verkligheten. Det är jag så tacksam över.”