INTERNATIONELLT ARBETE

Erasmus+ är EU:s program för internationellt samarbete och utbyte inom bland annat utbildning.

Erasmus+

För dig som läser ett studieförberedande program, Ekonomiprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet,  Samhällsvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet, erbjuder vi möjligheten att ta del av Kungsängsgymnasiets Erasmusarbete. Här får du träffa gymnasieelever från Nice, Frankrike och Enns, Österrike och jobba i projektform med olika teman för att få ett internationellt perspektiv på aktuella samhällsfrågor.

Ta del av elevernas arbete under studieresan till Nice! S.H.A.R.E in NICE Newspaper

S.H.A.R.E Sustainable High School Action for a Responsible Europe

I dagsläget har Kungsängsgymnasiet ett projekt där vi samarbetar med två skolor, Lycée Albert Calmette från Nice, Frankrike och Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium från Enns, Österrike. Syftet med projektet är att utveckla vårt perspektiv på hållbar utveckling utifrån de tre dimensionerna social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

I projektet har Kungsängsgymnasiet fått stå värd för 12 besökande elever och två lärare från respektive skola som, tillsammans med våra elever, kommer att fokusera på social hållbarhet. Under vårterminen 2024 kommer 12 av våra elever få möjlighet att delta i en resa till Nice för att fokusera på det ekologiska hållbarhetsarbetet. Projektet avslutas under höstterminen 2024 då 12 elever åker till Enns för att fokusera på den ekonomiska dimensionen av hållbar utveckling.

Utifrån ett globalt perspektiv jobbar vi löpande med vår egen hållbarhet och vi träffas en gång i månaden efter skoltid. Där får du som elev möjlighet att, bland annat, få en fördjupad förståelse för Sala kommuns arbete med hållbarhet. Du får en teoretisk förståelse för konceptet "hållbar utveckling" och du får verktyg att använda dig av i vardagen. Dessutom träffar du elever från övriga studieförberedande program!

Image