INTERNATIONELLT ARBETE

Erasmus+ är EU:s program för internationellt samarbete och utbyte inom bland annat utbildning.

Erasmus+

För dig som läser Barn- och fritidsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet eller Samhällsvetenskapsprogrammet erbjuds möjligheten att ta del av Kungsängsgymnasiets Erasmusarbete. Här får du träffa gymnasieelever från olika länder och får jobba i projektform med olika teman för att få ett internationellt perspektiv på aktuella samhällsfrågor.

In a world so connected why do we feel so alone?

I dagsläget arbetar vi med projektet In a world so connected why do we feel so alone?. Detta är ett samarbete mellan Kungsänggymnasiet i Sverige, Sint-Jozef Sint-Pieter i Belgien och Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma i Ungern. Just detta projekt kommer att avslutas under våren.

Temat för samarbetet är att skapa en förståelse för ungdomars psykiska hälsa och hur den relaterar till användandet av sociala medier.

I projektet kommer vi bland annat lära oss om hur skärmanvändning påverkar hjärnan, alternativa sätt att hantera stress och hur sociala medier påverkar normer om kroppsideal.

Image