EKONOMIPROGRAMMET

Ekonomiprogrammet passar dig som vill utveckla dina kunskaper i samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik. Du läser om samhällsekonomi, företagsekonomi, företagande och juridik. Du lär dig hur människor tänker, känner och handlar.

EKONOMI OCH JURIDIK

Här utvecklas dina kunskaper om ekonomiska förhållanden i samhället, om länders olika förutsättningar för handel samt om grunderna för internationella sammanslutningar och avtal. Vi diskuterar ofta och gör många studiebesök.

INRIKTNINGAR

EKONOMI – Inriktningen ekonomi ger dig kunskaper inom redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Det ger dig också färdigheter i att starta och driva ett företag.

JURIDIK – Undervisningen i ämnet juridik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om det svenska rättssystemet och förståelse av hur gällande lagar styr privatlivet, yrkeslivet och affärslivet.
Den ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse av dagens samhällsliv samt stimulera dem till att verka för ett rättssystem som värnar alla människors lika värde.

PRAKTIK

Under ett läsår får du driva eget företag, UF-företag (Ung Företagsamhet), tillsammans med andra elever. Ni driver företag, från start och drift till avveckling med riktiga varor och tjänster. I UF-företaget utvecklar du din kreativitet och förmåga att samarbeta, ta ansvar, omsätta idéer i handling och praktiskt få pröva företagande.

 

POÄNGPLAN

GYMNASIEGEMENSAMMA & PROGRAMÄMNEN

0

PROGRAMFÖRDJUPNING

0

INDIVIDUELLT VAL

0

GYMNASIEARBETE

0

INRIKTNING EKONOMI

0

INRIKTNING JURIDIK

0
 
 
 

Mats Andersson

Lärare

”Du kan läsa till PT (Personlig Tränare) i alla våra program!”