EKONOMIPROGRAMMET

Ekonomiprogrammet passar dig som vill utveckla dina kunskaper i samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik. Här får du även chansen att prova dina idéer i ung företagsamhet (UF). Du lär dig hur människor tänker, känner och agerar.

EKONOMI OCH JURIDIK

Här utvecklas dina kunskaper om ekonomiska förhållanden i samhället, om länders olika förutsättningar för handel samt om grunderna för internationella sammanslutningar och avtal. Du kommer även erbjudas en fördjupning i entreprenörskap genom UF-företag. Dessa driver du oavsett inriktning.

INRIKTNINGAR

EKONOMI - Inriktningen ekonomi ger dig kunskaper inom redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Det ger dig också färdigheter i att starta och driva ett företag.

JURIDIK - Undervisningen i ämnet juridik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om det svenska rättssystemet och förståelse av hur gällande lagar styr privatlivet, yrkeslivet och affärslivet.
Den ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för dagens samhällsliv samt stimulera dem till att verka för ett rättssystem som värnar alla människors lika värde.

Barn- och fritidsprogrammet på Kungsängsgymnasiet

PRAKTIK

Under samtliga läsår får du driva eget företag, UF-företag, tillsammans med andra elever. Ni driver företag, från start och drift till avveckling, med riktiga varor och tjänster. I UF-företaget utvecklar du din kreativitet och förmåga att samarbeta, ta ansvar, omsätta idéer till handling och praktiskt få pröva företagande.

PROGRAMPLAN

GYMNASIEGEMENSAMMA & PROGRAMÄMNEN

0

INDIVIDUELLT VAL

0

GYMNASIEARBETE

0

INRIKTNING EKONOMI

0

INRIKTNING JURIDIK

0
 
 

EN BRED LINJE MED MÅNGA MÖJLIGHETER

Ekonomiprogrammet är en bred linje som bland annat innehåller företagsekonomi, entreprenörskap, juridik och samhällsekonomi. Vi lär oss om ekonomiska förhållanden i samhället, om länders olika förutsättningar för handel, och om grunderna för internationella sammanslutningar och avtal.
Vi diskuterar ofta och gör många studiebesök.

På Kungsängsgymnasiet arbetar vi med UF (Ung Företagsamhet) och lär oss hela processen med företagande från grunden. Genom att arbeta enskilt eller i grupp, med vägledning av lärare och rådgivare från näringslivet, startar man ett företag och lär sig att driva det. I slutet av året reflekterar vi över hur det gick och hur man har utvecklats.

Under alla tre åren arbetar vi med Ung Företagsamhet. Det betyder att vi utvecklas i vårt entreprenörskap och har fler chanser att lära oss hur vi kan lyckas. För varje år blir vi mer motiverade och man växer väldigt mycket som individ.

Även om ditt mål inte är att starta ett eget företag i framtiden får du utveckla dina förmågor i exempelvis att ta initiativ, att vara kreativ, hur du blir uthållig, hur du löser problem, lära dig att ta initiativ, hur du blir mer ansvarstagande och hur du blir bättre på att samarbeta. Det är många moment i UF som återspeglar det verkliga livet.

 

Isabel Kempe

Ekonomiprogrammet

”Det känns som att skolan verkligen anpassar sig efter våra behov.”