EL- OCH ENERGIPROGRAMMET

El- och energiprogrammet passar dig som vill ha ett fritt jobb och som gillar problemlösningar. Programmet är mycket populärt och ger stora möjligheter till jobb direkt efter gymnasiet. Du får lära dig installera, felsöka, trimma och igångsätta elanläggningar inom industri, kontor eller hushåll.

DÄR EL FINNS BEHÖVS DU

Under utbildningstiden kommer du både att läsa teoretiska ämnen och jobba praktiskt ute i arbetslivet. Elbranschorganisationen ställer kravet att du ska ha godkänt i alla ämnen. Vi ser till att du får den hjälp och det stöd som du behöver. Framtiden ser ljus ut för dig som väljer EE-programmet då det finns en stor efterfrågan redan idag.

PRAKTIK

Du har 15 veckors praktik, så kallat APL (Arbetsplatsförlagt lärande) där du får erfarenhet från arbetslivet och skapar kontakter som kan leda till sommarjobb eller fast anställning när du är klar med din utbildning.

INRIKTNINGAR

ELTEKNIK – El- och energiprogrammet på Kungsängsgymnasiet ges med inriktning elteknik där du får arbeta med olika elinstallationer.

POÄNGPLAN

GYMNASIEGEMENSAMMA & PROGRAMÄMNEN

0

INRIKTNING ELTEKNIK

0

PROGRAMFÖRDJUPNING

0

INDIVIDUELLT VAL

0

GYMNASIEARBETE

0
 
 
 

LINNEA PALMQVIST

NATURVETENSKAPSPROGRAMMET

”Lärarna är helt fantastiska. Det är
samma med de andra eleverna, man
hälsar och umgås med varandra.”