EL- OCH ENERGIPROGRAMMET

El- och energiprogrammet passar dig som vill ha ett fritt jobb och som gillar problemlösningar. Programmet är mycket populärt och ger stora möjligheter till jobb direkt efter gymnasiet. Du får lära dig installera, felsöka, trimma och sätta i gång elanläggningar inom industri, kontor eller hushåll.

DÄR EL FINNS BEHÖVS DU

Under utbildningstiden kommer du både att läsa teoretiska ämnen och jobba praktiskt ute i arbetslivet. Elbranschorganisationen ställer kravet att du ska ha godkänt i alla ämnen. Vi ser till att du får den hjälp och det stöd som du behöver. Framtiden ser ljus ut för dig som väljer EE-programmet då det finns en stor efterfrågan redan idag. Programmet ger behörighet till studier på universitets- och högskolenivå.

PRAKTIK

Du har 15 veckors praktik, så kallat APL (arbetsplatsförlagt lärande) där du får erfarenhet från arbetslivet och skapar kontakter som kan leda till sommarjobb eller fast anställning när du är klar med din utbildning.

INRIKTNINGAR

ELTEKNIK - El- och energiprogrammet på Kungsängsgymnasiet ges med inriktning elteknik där du får arbeta med olika elinstallationer.

PROGRAMPLAN

GYMNASIEGEMENSAMMA & PROGRAMÄMNEN

0

INDIVIDUELLT VAL

0

GYMNASIEARBETE

0

INRIKTNING ELTEKNIK

0

PROGRAMFÖRDJUPNING

0
 
 

VI LÖSER PROBLEM & ARBETAR PRAKTISKT

El- och energiprogrammet  är ett yrkesprogram som innehåller programmering, automatiserade produktionssystem, system för energi-, miljö- och vattenteknik. Vi lär oss dator- och kommunikationssystem, eldistribution och elinstallation.

Det är skönt att arbeta praktiskt med händerna samtidigt som man får tänka. Vi lär oss att lösa problem och själva fundera ut lösningar. Lärarna är bra och de ger den hjälp man behöver.

Från tvåan till trean blir arbetet mer självständigt. Vi får uppgifter och instruktioner, som att göra kretsscheman, elritningar med mera.

På exempelvis motorteknik gör vi övningar i egen takt som vi sedan stämmer av med lärarna. De kontrollerar att våra lösningar fungerar som de ska. Därefter går vi över till nästa uppgift och fortsätter med övningarna. Skolarbetet är mycket upp till oss själva och vi får verkligen lära oss att ta eget ansvar.

 

Victoria Ibrahim

El- & energiprogrammet

”Vi har varierande uppgifter och jag gillar att jobba praktiskt.”