Tillgänglighet för kungsangsgymnasiet.se

Hur tillgänglig är webplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet, på grund av de brister som beskrivs.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

info@kungsangsgymnasiet.se

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem, eller om du inte anser att vi uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.