Anna Wiklund blir rektor på Kungsängsgymnasiet

Kungsängsgymnasiet Nyheter

Den första juli i år tillträder Anna Wiklund som ny rektor på Kungsängsgymnasiet i Sala, i samband med att den nuvarande rektorn Tord Hallberg går i pension.

Anna Wiklund kom till Kungsängsgymnasiet som biträdande rektor den 20 oktober i fjol. Tidigare har hon bland annat arbetat som gymnasielärare i kemi, biologi och fysik på Westerlundska gymnasiet i Enköping. Hon har även varit vd för ett byggkonsultföretag, drivit eget konsultföretag och varit kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd i Enköping.

Kungsängsgymnasiet har 500 elever.

– I år har rekordmånga Salaelever valt att studera på hemmaplan. Men fortfarande pendlar ungefär hälften av gymnasieleverna från Sala till andra orter, berättar Anna Wiklund.

– Därför är det också viktigt att vi fortsätter vårt arbete med att ha utbildningar av hög kvalitet med stor variation, för att kunna locka ännu fler elever från Sala till Kungsängsgymnasiet, menar hon.

Det är också som ett led i den satsningen som Kungsängsgymnasiet nu kör en offensiv reklamkampanj i sociala medier och på busshållplatserna, där man berättar att elever som pendlar från Sala också måste räkna med att tillbringa 267 timmar per läsår på bussar och tåg. Elevdemokrati är en extra viktig fråga för Anna Wiklund.

– Det är grunden för en bra skola. Elevernas synpunkter är oerhört viktiga. Därför har vi nu fått igång ett elevråd här på Kungsängsgymnasiet, för att eleverna ska vara nära delaktiga i skolans verksamhet, säger Anna Wiklund.

– Vi ska ha fokus på frågor om den skolans fysiska och psykosociala arbetsmiljö.

Även mer vardagliga frågor, som till exempel skolmaten, ska eleverna få vara med och påverka. Därför finns numera även ett matråd på Kungsängsgymnasiet.

Anna Wiklund svarar gärna på fler frågor. Du når henne så här:

anna.wiklund@sala.se