Äldre elev läser för yngre förskolebarn

Besök av små blivande elever

KungsängsgymnasietNyheter

BF23 har under en tid jobbat med ett projekt som handlar om värdegrund för förskolor. Projektet heter På lika villkor och har som mål att presentera värdegrunden på ett kreativt, lekfullt och lärande sätt. Eleverna i BF23 valde att presentera sitt arbete genom berättande för att få förskolebarnen förstå att alla är olika men ändå lika mycket värda.

Barnen från Emmylunds och Ängshagens förskolor tyckte det var kul och jättespännande att få komma till sin blivande gymnasieskola!