Religiös förföljelse – då och nu

Kungsängsgymnasiet Nyheter

Fredagen den 22 februari var det dags för SA17 att presentera det arbete de lagt ner mycket tid på under vårterminen. Själva presentationen ägde rum i Blå salen och övriga klasser på skolan var ditbjudna. Temat för utställningen var ”Religiös förföljelse – då och nu” och varje grupp var själva ansvariga för att på bästa sätt redovisa sitt eget intresseområde. Detta fick man göra hur man ville; med praktisk visning av hur förföljelser gått till eller genom traditionella muntliga redovisningar.