Hundra år av demokrati på 30 minuter!

Kungsängsgymnasiet Nyheter

1918 bestämdes det många saker, bland annat att kvinnor i Sverige också skulle få rösträtt. Detta innebar att Sverige räknades som ett demokratiskt land – och har varit så i 100 år!

På måndag den 17 december mellan klockan 11.30 och 12.00 vill vi uppmärksamma detta med gäster, inte mindre än tre olika Kahoot (se till att du har Kahoot nedladdat på din telefon eller iPad) och en omröstning av nytt namn på skolans restaurang.

Kom och var med! Det utlovas även priser…