Bänkcyklar

KungsängsgymnasietNyheter

Som alla vet så ser människors behov och vägar till inlärning helt olika ut. Det är ytterst få som fungerar på samma sätt. Vissa kan inte koncentrera sig på sina studier utan musik i öronen och andra behöver rörelse för att kunna fokusera. Därför har skolan köpt in några så kallade bänkcyklar där vissa elever genom rörelse kan öka koncentrationen och därigenom underlätta inlärningen.

Jättebra! Fast, hur vet man då om det är just genom att röra på sig som man pluggar bäst?? Kom och prova! På biblioteket står det två bänkcyklar som man kan testa. Dilek kommer gärna och trampar en stund. Hon tycker att stressen minskar en smula och att det går lättare att hitta motivationen att plugga. Det är ju också allmänt känt att om man fastnat i sina tankegångar ska man försöka dels röra på sig en smula men också testa något nytt! Vem vet, kanske sitter en blivande nobelpristagare och trampar på biblioteket på Kungsängsgymnasiet i Sala i detta nu?