Beslut gällande skolmatsal under distansundervisning

KungsängsgymnasietNyheter

Nu har det kommit direktiv från kommunen angående Restaurang Silverskeden. Den är bara öppen för Sörskogens elever! Denna information kommer från skolledningen idag:
 
”Elever kan inte och får inte äta i skolmatsalen. Anledningen är att skolan är stängd för att minska smittspridningen. Yngre elever som tillhör riskgrupper äter i matsalen och därför är det extra viktigt att detta respekteras. Gymnasieskolan har inte skyldighet att servera skolmat till gymnasiestuderande.”
 
Övriga frågor hänvisas till rektorerna på Kungsängsgymnasiet.