För allas säkerhet

KungsängsgymnasietNyheter

Brev från skolledningen, viktig information till samtliga elever.

Vi har under höstlovet funderat mycket över hur vi kan skapa trygghet med så bra bibehållen pedagogisk kvalitet som möjligt med tanke på smittspridningen.

Vi vill både minska trängseln på skolan och säkerställa planeringen långsiktigt.

Förra veckan skickade vi därför ett förslag på upplägg för fjärrstudier för vissa program från och med vecka 46 (9/11) till och med vecka 51 (18/12).

Skolnämnden kommer med stor sannolikhet att fatta beslut enligt vårt förslag.
OBS att huvudman, dvs skolnämnden fattar beslut först på torsdag 5/11.

Detta är vårt förslag:

Elever som studerar på följande program i årskurs tre, EK, SA, NA och TE ska ha fjärrstudier vecka 46, 48 och 50.

Elever som studerar på följande program i årskurs två, EK, SA, NA och TE ska ha fjärrstudier vecka 47, 49 och 51.

BF18 ska studera på skolan samtliga veckor fram till jul.

BF19 ska ha APL vecka 47-50. Vecka 46 ska BF19 vara på skolan liksom vecka 51.

Elever som studerar på följande program i årskurs ett, BF, EK, SA, NA och TE ska studera på plats på skolan samtliga veckor fram till jullovet.

Elever som studerar på följande program, EE och FT ska ha studier enligt schemat på skolan samtliga veckor fram till jullovet.

Elever som studerar på IM ska ha studier enligt schemat på skolan samtliga veckor fram till jullovet. Observera att ni får ett nytt schema som kommer att gälla från och med måndag 9/11.

Det är därför av största vikt att ni elever som ska ha fjärrstudier kommande vecka förbereder er för detta veckan innan.
Ni ansvarar för att ta med iPad/PC och böcker hem.
Ni ansvarar för att noga hålla er uppdaterade genom att läsa på Teams vad som gäller.
Hjälp varandra, fråga i första hand en klasskompis om något är oklart.

Vi är väl medvetna om att detta kan vara svårt för många elever men vi hjälps åt!

Ni kommer att få mer information av mentor och undervisande lärare och vi kommer att tipsa er om hur fjärrstudier kan planeras och vilket ansvar du kan och måste ta.

Ledarskap handlar om att ta ansvar för sina egna studier!

Bästa hälsningar Anna och Dag Ingvar