Fjärrstudier

Kungsängsgymnasiet Nyheter

Torsdagen den 5 november kom följande skrivelse från Barn- och utbildningsnämnden:

”Härmed beslutar Skolnämnden:
– att delvis stänga Kungsängsgymnasiets högskoleförberedande program Ekonomiprogrammet, Naturvetenskapliga programmet, Samhällsprogrammet och Teknikprogrammet under perioden 9 november till 31 december, så att åk 3 har fjärrundervisning vecka 46, 48, 50 och åk 2 har vecka 47, 49 och 51.
– att undervisningen i de delar skolan är stängd ska fortgå och bedrivas i första hand som fjärrundervisning men där det är lämpligare som distansundervisning enligt rektors anvisningar.
– att distansundervisningen ska motsvara ordinarie undervisningstimmar.”

Vad betyder nu allt detta? Jo, i ett led att förhindra smittspridning i samhället har Kungsängsgymnasiet valt att låta några elever åt gången följa med i lektioner hemifrån. Det kommer att leda till att det blir färre som behöver åka buss samt att trycket på matsal, café och andra uppehållsytor blir mindre.

Kungsängsgymnasiet har valt att i första hand arbeta med fjärrundervisning, vilket innebär att lärare och elever har lektion tillsammans digitalt, inte i ett klassrum. Uppgifterna som ska göras delas ut precis som om klass och lärare hade varit på samma plats och inlämning sker i vanlig ordning. Distansundervisning är en annan sak. Som vid fjärrundervisning är klass och lärare separerade, men här bestämmer eleven till viss del själv när uppgifterna ska lämnas in.

Skolans elevhälsoteam, som består av bland andra kuratorer, socialpedagog och specialpedagoger, är fullt medvetna om att det kan vara svårt med fjärrundervisning. Det går bra att ta kontakt med någon av dessa om ni därhemma märker att det är något som inte fungerar. Kontaktuppgifterna hittas nedan.

Övriga klasser har fortsatt undervisning på plats på Kungsängsgymnasiet enligt schemat resten av terminen, såvida inget oförutsett inträffar.

OBS!! Det går bra för den årskurs som är hemma på fjärrstudier att beställa matlådor från Restaurang Silverskeden. Elever som önskar detta måste höra av sig via meddelande i Teams till Munevera i caféet senast onsdag veckan innan fjärrstudierna. De frysta matlådorna hämtas sedan på fredagen.

Cecilia Engman, socialpedagog cecilia.engman@sala.se
Nagina Thanki, kurator nagina.thanki@sala.se
Katarina Lindberg, specialpedagog katarina.lindberg@sala.se
Madeleine Andersson, specialpedagog madeleine.andersson@sala.se