Kungsängsgymnasiet ur ett annat perspektiv

Kungsängsgymnasiet Nyheter

Här kan ni se skolan lite sådär ovanifrån. Ett stort tack till Daniel Lingblom som är filmens upphovsman.