SKOLKORT TILL BUSS

Kungsängsgymnasiet Nyheter

BEHÖVER DU SKOLKORT TILL BUSSEN?

Från 1 april 2018 är det avgiftsfritt att åka buss inom Sala kommun. Det gör att våra elever inte längre behöver ett skolkort.

De som åker buss 569 med VL (Västmanlands Lokaltrafik) sparar det tidigare skolkortet, som fylls på automatiskt när skolan börjar. Saknas skolkort ansöker man om det på VL:s hemsida www.vl.se. Klicka på ”Ansök om fria skolresor” och fyll i instruktionerna.

Elever som bor i Heby kommun behåller tidigare skolkort som fylls på automatiskt när skolan börjar. Om eleven inte haft något skolkort tidigare skickas kortet från UL (Upplands Lokaltrafik) till adressen där eleven är folkbokförd.

BEHÅLL KORTET

Inför varje läsår laddas kortet med en ny ”läsårsbiljett”. Det här sker vid första resan till skolan genom att kortet registreras ombord eller på perrongen. Kortet ska sedan registreras vid varje resa. Övriga frågor hänvisas till personalen på expeditionen.

OFULLSTÄNDIGT PERSONNUMMER

Om eleven saknar de fyra sista siffrorna i sitt personnumret hanterar skolan ansökan.