Hans Dahlgren möter en klass

Ministerbesök

Kungsängsgymnasiet Nyheter

Kungsängsgymnasiet har haft den mycket stora äran att ta emot Hans Dahlgren, Sveriges EU-minister. Han fick besöka samtliga samhällsklasser och svara på deras frågor och funderingar. Inte helt oväntat handlade många av dessa om den väpnade konflikten i Ukraina och vilken roll Sverige har i denna, men frågor om EU ställdes också. Det eleverna ville ha svar på var, bland annat, hur relationen mellan EU och Ryssland kan komma att se ut efter konflikten eller hur EU-ministern tror att EU ser ut om 20 år. Detta är inte helt självklara frågor att svara på, även för en erfaren minister och statsråd!

Med sig hade Hans Dahlgren dels representanter från pressen, såväl Sveriges radio P4 samt Sala Allehanda. Oppositionsrådet Ulrica Spårebo var också inbjuden att lyssna till elevernas frågor.

Efter besöket säger lärare Mikael Forsberg att allt har gått mycket bra. Han och kollegorna är mycket nöjda och stolta över de fina elever vi har! Även Hans Dahlgren var mycket nöjd med besöket och glad över de stora, viktiga och ganska knepiga frågor han fått.