Planering under fjärrundervisning

Kungsängsgymnasiet Nyheter

Det kan vara knepigt att planera sina studier när man försöker fullfölja dem hemifrån. Till elevernas hjälp har specialpedagogen utformat ett häfte som kan ligga bredvid iPad/PC för att ge en bättre översikt av arbetet och uppgifterna som ska göras. Detta häfte har delats ut till alla i årskurs 2, men om någon glömt eller tappat bort detta finns det att skriva ut här: Planeringshäfte fjärrstudier på Kungsängsgymnasiet