Kungsängsgymnasiet - Framtidsprojekt en del av jubiléet av Sala 400 år

Vill du vara med och utforma Salas framtida utveckling?

Kungsängsgymnasiet Nyheter

Vi söker ungdomar som vill vara med och utforma Salas framtida utveckling.

Hösten 2021 startas ett spännande projekt som sträcker sig framtill 2024 då vi firar Salas 400 årsjubileum. Projektet heter ”Skola & Ungdom” och är en del i ett övergripande utvecklingsarbete som Sala kommun driver med visionen att göra Sala till ett självklart val när livskvalitet står i fokus.

”Skola & Ungdomsrådet”, ett av många Sala 400 år jubileumsråd, har som mål och uppgift att göra Sala till en av landets mest attraktiva småstäder när det kommer till skola, utbildning, miljö, hållbarhet samt ungt entreprenörskap.

Tillsammans med andra får du i uppdrag att vara med och utveckla Salas framtid. Du får en möjlighet att vara med och påverka utbildningsförutsättningarna för Sala och beskriva hur du tror dagens ungdom vill att Sala ska se ut om 30 år. Du får även vara med och bolla om vad du tror påverkar personer så att de väljer att stanna kvar i Sala, eller gör valet att flytta hit?

Projektet passar dig som brinner för samhällsutveckling, tycker om utmaningar och är problemlösningsfokuserad. Du ska också tycka om att arbeta i grupp och att arbeta mot tydliga uppsatta mål. Deltagande i projektet ger, förutom goda erfarenheter och kontakter, även insikt i hur projektarbete går till. Du får dessutom ett meriterande projektdeltagarbevis som är av stort värde då det stärker och visar på din kompetens när du söker arbete eller utbildning.

För att delta i projektet ska du vara 16-20 år och ha en anknytning till Sala. Du behöver avsätta tid till projektet och vilja arbeta ideellt. Om du väljer att delta i projektet godkänner du att medverka under minst ett år.

Skriv lite kort om dig själv. Hur gammal du är? Vad du gör idag. Vad du har för mål som vuxen i arbetslivet? Varför du vill vara med i den här projektgruppen? Vad du vill uppnå med att detta?

Skriv även vilket av dessa områden du skulle vilja var mest delaktig i:

  • Miljö och hållbarhet.
  • Skola och utbildning.
  • UF – Ung Företagsamhet.
  • Något annat som du anser ”Skola & Ungdomsrådet” borde uppmärksamma.

Sista ansökningsdag för att bli uttagen till projektgruppen är 31 augusti 2021.

Kontakta Patrik Malmström,
projektansvarig för ”Skola & Ungdomsrådet”,
0224-74 87 06, patrik.malmstrom@sala.se.