Anna Wiklund, rektor, Kungsängsgymnasiet Sala. Foto: Creative Mill Kommunikationsbyrå

Anna blir Sala kommuns nya skolchef

Kungsängsgymnasiet Nyheter

Vår rektor Anna Wiklund blir Sala kommuns nya skolchef och tillträder sitt nya jobb den första juli. Anna har sett skolan från alla tänkbara sidor som både elev, lärare, rektor och styrande kommunpolitiker.

– Som skolchef vill jag driva frågorna om samarbete för elevernas bästa. Jag vill bidra till arbetet med att öka måluppfyllelsen, att höja kunskapsnivån och att ha ett professionellt förhållningssätt, säger hon.

Vad lockar dig i jobbet som skolchef?

– Sala kommun är en kommun med stor potential att bidra till att ge alla barn och ungdomar förutsättningar att få en bra utbildning, att få dem att lyckas. Det lockar mig att få vara en del av denna utveckling, förklarar Anna.

–  Att arbeta med helheten är ett långsiktigt åtagande. Det handlar om att förbereda eleverna inför framtiden som kräver en bredd av kunskap. Det handlar också om att arbeta förebyggande tillsammans med personal i andra förvaltningar, med näringslivet, myndigheter och organisationer.

–  Jag vill också bidra till att stärka rektorer, lärare och andra medarbetare i ledarskapet, i att skapa ett tillitsbaserat ledarskap.

Läs mer på Sala kommuns hemsida.