Föräldramöte

KungsängsgymnasietNyheter

För dig som är vårdnadshavare till elev i årskurs ett här på Kungsängsgymnasiet ordnar vi ett informationsmöte torsdagen den 14 september. Vi träffas i aulan klockan 18.00 för en gemensam start och därefter träffas ni med mentorerna i olika klassrum. Mer information kommer att finnas i elevernas välkomnstmappar som de får den allra första skoldagen.

Varmt välkomna!