Fortsatta fjärrstudier

Kungsängsgymnasiet Nyheter

Under fredagen den 18 december kom regeringen med besked om en förlängning av fjärrstudierna på gymnasiet. Dessa kommer nu att pågå från vårterminens start den 11 januari fram till den 24 januari. De klasser som är undantagna fjärrstudier är som under december det individuella programmet. Även yrkesprogrammens praktiska moment (de så kallade karaktärsämnena) ska kunna göras på plats.

Vad innebär detta för eleverna? Ja, egentligen inte så stor skillnad från hur de har bedrivit sin undervisning under december. Måndagen den 11 januari kopplar man upp sig mot Teams och får där information från sina lärare.

Varken rektorer eller huvudman vet så mycket mer om detta än vad som kommit från regeringskansliet. Vi följer naturligtvis alla myndighetsbeslut och rekommendationer som kommer. Förhoppningsvis kan vi återkomma med mer specifik information under första veckan i januari!