Lika/olika

Kungsängsgymnasiet Nyheter

Att alla har rätt till att få känna sig trygga och inkluderade är en självklarhet. Tyvärr ser inte samhället alltid ut så. Rasism, främlingsfientlighet och mobbing i alla dess former förekommer på många skolor och arbetsplatser. Om man inte riktigt känner sig bekväm eller som hemma på det ställe man tillbringar så många timmar av sin dag är det mycket svårt att utvecklas själv eller komma med idéer som är bra för andra.

Det här är självklart något vi vill motverka! Vi tycker att alla, precis alla, är lika mycket värda! Därför har vi anlitat Mary Juusela som presenterar projektet Lika/olika för oss. Samtliga inom personalgruppen har fått lyssna till Mary och även alla elever. Eleverna har också fått göra tankeväckande övningar i ämnet. Vi på skolan tänker ta dessa idéer som Mary väckt till oss och jobba med dem kontinuerligt under läsåret. Kungsängsgymnasiet är bra, men ska bli ännu lite bättre på att få alla elever att känna sig som de allra bästa människorna i världen!