Skolsköterskan tipsar!

Kungsängsgymnasiet Nyheter

På Hälsocenter kan du få stöd och vägledning när du vill förändra dina levnadsvanor och förbättra din hälsa.

HÄLSOSAMTAL. Individuell coachning om fysisk aktivitet, matvanor, stresshantering, sömn, tobak eller alkohol. Samtalet styrs efter dina förutsättningar. Just nu erbjuder vi videosamtal eller telefonsamtal.

GRUPPER

Vi ställer inte in, vi ställer om. Det innebär att våra grupper just nu är digitala. Det kan komma att ändras under våren. För tid och datum, kolla vårt nyhetsbrev under ”På gång” eller kontakta oss.

– Prova på Mindfulnessgrupp. I Mindfulness tränar du din förmåga att vara mer medvetet närvarande i nuet. Mindfulness kan vara en metod för att hantera stress och visa omsorg om dig själv.

– Viktgrupp, viktnedgång på ett hälsosamt sätt. i gruppen fokuserar vi på beteenden och vanor kring mat och motion.

– Stresshanteringsgrupp. Gruppen fokuserar på att hitta verktyg för att hantera stress genom reflektioner och övningar. Vi diskuterar hur levnadsvanor påverkar din förmåga att hantera stress.

Alla aktiviteter är kostnadsfria, förutom tobaksavvänjning.

Uteblivet besök debiteras, läs mer under fliken ”Om oss”. Hälsocenter är för dig som bor i Västmanland och har fyllt 16 år.

Följ gärna gruppen ”Hälsocentrum – Region Västmanland” på Facebook.

(Mottagningsbesök, drop-in, träningar och föreläsningar är inställt tills vidare.)